En förbättrad skadehanteringskedja: Oljeskador

Håkan Iseklint
Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har miljörestvärdeledare med specialkompetens som oljesaneringsledare. Håkan Iseklint är en av dem och har arbetat med just oljeskydd i 25 år.

När oljeolyckor sker till havs och i sjöar är det viktigt att sanering kommer i gång tidigt för att begränsa skadans exponentiella påverkan. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning är kugghjulet för att få i gång sanering och samordning snabbt vilket gynnar kommuner, försäkringsbolag och den skadedrabbade.


Oljeolyckor till havs eller vid sjöar skadar djur och natur på förödande sätt. Precis som alla miljöolyckor blir även oljeskador värre med tiden, vilket gör det extra viktigt att hantera skadorna snabbt och med rätt kompetens.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har miljörestvärdeledare med specialkompetens som oljesaneringsledare. Håkan Iseklint är en av dem och har arbetat med just oljeskydd i 25 år.

– Vi blir larmade av SOS i ett tidigt skede efter att räddningstjänsten blivit larmad. Vårt arbete innefattar bland annat att samverka och samordna kontakt mellan viktiga aktörer såsom den kommunala och statliga räddningstjänsten samt Länsstyrelsen och kommunens miljömyndigheter, säger Håkan och fortsätter:

– Vi företräder försäkringsbolag, andra avtalskunder eller skadedrabbade. Vi kan även hjälpa kommunens räddningstjänst som saneringsledare och organisera saneringsarbetet.

Frågan om ansvar

När oljeskador sker ute till havs eller på statligt vatten är sanering kustbevakningens ansvar, men så småningom driver det mot land och när det kommer till hamnar och till kustbandet övergår det till kommunens ansvar.

– Initialt vill inte många ta på sig ansvaret för oljeolyckor, men ju fortare sanering kommer igång desto bättre blir det för alla inblandade, och där är vi restvärdeledare kugghjulet för att få igång sanering så snabbt som möjligt. Dels har vi expertisen som saneringsledare, erfarenheten från räddningstjänsten, och även kontaktnätet mot alla försäkringsbolag, förklarar Håkan och fortsätter:

– Innan vår roll fanns blev det lätt stiltje. Ingen ville ta på sig ansvaret och återställandet blev väldigt dyrt eftersom det tog så lång tid att samordna saneringen. Idag är både försäkringsbolagen, deras kunder, och räddningstjänsten alltid tacksamma att det kommer någon med erfarenhet och expertis som samordnar saneringsarbetet där relevanta åtgärder sätts in i ett så tidigt skede som möjligt.

Att restvärdeledare finns med från början och kommer in tidigt är alltså en klar fördel för alla inblandade. Ju längre man väntar, desto mer sprider sig oljan vilket resulterar i större kostnader ekonomiskt och negativ påverkan på miljön. Håkan avslutar:

– Alla är vinnare av att man kommer igång tidigt; de som drabbas, de som orsakat skadan, försäkringsbolagen, och även kommunen. Det är avgörande för att minska konsekvenserna av skadorna såväl miljömässigt som ekonomiskt för alla inblandade.

Restvärderäddning – för en sammanhållen skadehanteringskedja

Se även