/ Om oss / Förtjänsttecken & medaljer

Förtjänsttecken & medaljer

Förtjänsttecken

Förtjänsttecknet delas ut för minst 20 års betydelsefull verksamhet inom räddningstjänsten eller i övrigt berömvärt stödjande av räddningstjänsten. Ansökan görs av de lokala föreningarna.

Gå till blanketten >

Förtjänsttecknet graveras med mottagarens namn samt årtal då tecknet utdelades. Ett diplom undertecknat av Brandskyddsföreningens generalsekreterare bifogas också.

Kostnad: 650 SEK exklusive moms (förtjänsttecken, gravering, diplom samt porto).

Nu finns ett komplement som kan beställas och delas ut samtidigt, nämligen ett förtjänsttecken i miniatyr.

Kostnad: 350 SEK exklusive moms.

Leveranstid: Cirka en månad.

Förtjänstmedalj av 5:e resp. 8:e storlek

Delas ut i särskilda fall efter beslut av Brandskyddsföreningens styrelse. Mottagare av den kungliga medaljen registreras även hos Kunglig Majestät.

Gå till blanketten >

Leveranstid: Beslut om tilldelning tas av styrelsen för Brandskyddsföreningen Sverige och därför kan handläggningstiden ta upp till ett halvår.

Rådigt ingripande

För att uppmärksamma den eller de personer som med rådighet utmärkt sig i räddningsarbete, kan en förtjänstplakett ”För rådigt ingripande” med tillhörande diplom utdelas.

Gå till blanketten >

Förtjänstplaketten levereras med en etikett som klistras på baksidan av plaketten samt ett diplom som undertecknas av räddningschefen och ordföranden i den lokala brandskyddsföreningen.

Kostnad: 150 SEK exklusive moms (plakett med etikett, diplom samt porto).

Leveranstid: Cirka två veckor.

Ta del av Brandskyddsföreningens riktlinjer för Rådigt ingripande här