Brandfarliga varor – föreståndare

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

Vad lär du dig?

Du kan verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

Vad innehåller utbildningen?

  • Föreståndarens ansvar
  • Tillståndshantering
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Tillsyn
  • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Riskbedömning enligt ATEX

För vem?

Vi utbildar i brandfarlig vara för föreståndare som har en mellanstor eller stor hantering, Med mellanstor eller stor hantering menar vi ”Föreståndargrupp 4 och 5", enligt Norm Föreståndare brandfarlig vara, SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara. Det vill säga dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor och för dig som är handläggare av tillstånd- och tillsynsärenden, i verksamheter där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande; till exempel inom industri, depåanläggningar och raffinaderier.

Dig som är eller ska bli föreståndare i en mindre verksamhet rekommenderar vi att gå utbildning hos våra lokala föreningar som erbjuder utbildningen Brandfarliga varor mindre omfattning – föreståndare.

Certifiering

Efter genomförd utbildning har du fått en bra grund att klara en certifiering enligt SBF 2014:1 Norm Föreståndare Brandfarlig vara. Genom denna certifiering bevisar du på ett enkelt sätt att du har de kunskaper som lagstiftningen kräver av en föreståndare för brandfarlig vara.

Certifieringen erbjuds idag av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering). På deras hemsida kan du läsa mer om hur certifieringen går till, vilka priser som gäller med mera.

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors egenskaper och känna till aktuella regler och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor - grundutbildning. Är du tveksam om du har rätt kunskaper, klicka här för att besvara några frågor eller kontakta oss.

Längd

3 dagar

Utbildningen är uppdelad på tre dagar, varav två är på distans och en i klassrum (i centrala Stockholm). Se datum nedan för respektive utbildningstillfälle.

Med anledning av rådande restriktioner kommer även dag tre på årets första utbildningstillfällen att ske på distans.

26-27 januari distans + 25 februari distans
23-24 februari distans + 25 mars distans
23-24 mars distans + 6 april klassrum
4-5 maj distans + 23 maj klassrum
7-8 september distans + 26 september klassrum
12-13 oktober distans + 27 oktober klassrum
9-10 november distans + 28 november klassrum

Format

Distans + Klassrum

Hämtar tillfällen