/ Vårt arbete / Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag som allmännyttig förening är att göra samhällsnytta och allt vårt arbete syftar till detta.

Visste du till exempel att det är Brandskyddsföreningen som tar fram viktiga regler, normer och rekommendationer för den brandsäkerhet som finns?  Det gäller allt från byggnadstekniska krav, hur man ska organisera sitt brandskydd, förvaring av brandfarliga varor, batterier, brandsäkerhet i boendemiljöer, krav på brandskydd i offentliga miljöer, industrier mm.

Eller att vårt skadepreventionskoncept Heta Arbeten® väsentligt har minskat antalet och skadekostnaderna för bränder som uppstår på grund av brandfarliga arbeten.

Några exempel hur vi påverkar

Vi arbetar med kunskap och driver dessutom på forskningen till exempel genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk. Det gör att vi också bedriver ett kraftfullt påverkansarbete gentemot de som stiftar våra lagar och regler kring brandsäkerhet, genom opinions- och remissarbete. Som medlem kan du vara med och påverka detta viktiga arbete.

  • Efter den katastrofala branden i Grenfell Tower i London 2017 tog Brandskyddsföreningen initiativ till ett unikt branschsamarbete som analyserade händelserna. En utredning med förslag till nya byggregler för brandskydd har lämnats in till Kommittén för modernare byggregler och vi ser med tillförsikt fram emot slutbetänkandet i slutet av december. Oavsett resultat är vi beredda att fortsätta att kraftfullt driva våra förslag för bättre brandsäkerhet. Läs artikel om moderna byggregler >
  • Ett högaktuellt ämne är risker med litiumjonbatterier för såväl elbilar som storskalig lagring för byggnader och dylikt. Här har Insamlingsstiftelsen Brandforsk genomfört viktig forskning och arbetar med att utveckla ytterligare forskningsprojekt på ämnet.
  • Olyckorna på byggarbetsplatserna runt om i landet ökar. Handboken för brandskydd på byggarbetsplats uppdateras nu enligt de nya reglerna och det görs också i finslipningen av den nya utbildningen i ämnet. För den som är nyfiken på ämnet kommer vi att erbjuda miniseminarier för våra medlemmar om bättre brandskydd på byggarbetsplats.