/ Nyheter / Enig bransch – moderna byggregler för brandskydd behövs

Enig bransch – moderna byggregler för brandskydd behövs

Tillsammans med Sveriges tre största intresseorganisationer inom brandskydd har Brandskyddsföreningen träffat Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades en utredning med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd. "Samarbetet mellan våra fyra organisationer har varit unikt, aldrig förr har vi samarbetat på det här sättet", säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Under ett års tid har Brandskyddsföreningen, tillsammans med Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV), Sveriges Brandkonsultförening (BRA) och Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) arbetat med att fram en rapport med lösningsförslag till hur Sverige kan få modernare byggregler för brandskydd. Ville Bexander representerar Brandskyddsföreningen i samarbetet. Han ser många fördelar med att Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd tar ett gemensamt tag om frågan.

  Tillsammans representerar vi själva kärnan av de som arbetar med brandskydd i byggreglerna. Det ger våra förslag en tyngd när vi pratar med kommittén. Samarbetet har också gett oss nya infallsvinklar på problem och lösningar i byggreglerna, säger Ville Bexander, som arbetar som brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Utöver kommitténs hearingar har en direkt dialog förts med Kommittén för modernare byggregler om vilka problemområden som finns och om vilka delar som fungerar väl. Några av de problem som pekats ut inom brandsäkerhetsområdet idag är bland annat stora bränder, kunskapsbrist i nuvarande byggprocess samt oklar och ojämn risknivå i byggreglerna.

  Vi har haft en väldigt bra dialog med kommittén. Dels har kommittén bjudit in oss och vi själva har bjudit in kommittén till olika seminarier där vi diskuterat framtidens byggregler. Vi har också en direkt kontakt med de som arbetar med just brandskyddet i kommittén. Jag upplever att de är genuint intresserade av vad vi har att säga, säger Ville Bexander.

I slutet av mars presenterade organisationerna den gemensamma utredningen ”Förslag på moderna byggregler för brandskydd” för Kommittén. Rapporten innehåller nio förslag till förbättringar. Några av förslagen är att räddningstjänstens roll, föreskrifternas syften och egendomsskyddet bör tydliggöras i byggreglerna. Organisationerna konstaterar även att genom en bättre reglering av byggprocessen skapas säkrare byggnader vid uppförande, inflyttning och över tid.

– Jag tycker att rapporten och alla nio förslag är bra och väl avvägda. Alla förslag bidrar på olika sätt till ett brandsäkrare Sverige, säger Ville Bexander.

Vad händer nu med rapporten?

– Det är många som har intressen inom byggande, så vi är inte de enda organisationerna som uppvaktar kommittén inför deras slutbetänkande. De får många inspel på hur byggreglerna borde förändras. Vår rapport ”Förslag till moderna byggregler för brandskydd” är ett av dessa inspel. Nu ska kommittén analysera och värdera dessa förslag till sitt slutbetänkande, säger Ville Bexander.

Vad hoppas du att rapporten kommer att leda till i konkreta handlingar?

– Jag hoppas och tror att alla våra förslag kommer att effektueras. Vi vänder oss till ett spektrum av aktörer. Förutom olika förslag till lagstiftarna så föreslår vi till exempel att Boverket ska ges uppdrag att tydliggöra regelverket. Indirekt kommer många att beröras till exempel genom våra förslag på certifieringar, säger Ville Bexander.

Läs utredningen Förslag till moderna byggregler för brandskydd. 

 

Publicerad 2019-03-25