/ Vårt arbete / Nätverket Brandskyddsledarna

Nätverket Brandskyddsledarna

Närbild på ett blad

Nätverket Brandskyddsledarna ger dig omvärldsbevakning och ett nätverk som hjälper dig i ditt brandskyddsarbete.

Brandskyddsledarna är ett nätverk för personer som arbetar med brandskydd i företag och organisationer. Sammanhållande för nätverket är Brandskyddsföreningen. 

Som medlem i nätverket får du:

  • tillgång till en kunskapsbank som du når via Brandskyddsföreningens hemsida
  • rabatt på Brandskyddsledardagarna, ett årligt seminarium
  • inbjudningar till tematräffar för olika branscher och ämnesområden
  • möjlighet att kommunicera med andra medlemmar på LinkedIn 

Vi tar en administrativ avgift för medlemskapet på 500 kr per medlem och år.

Bli medlem här >
Logga in >