/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Vilka brandskyddsutbildningar passar vårt företag?

Vilka brandskyddsutbildningar passar vårt företag?

Texten vilka brandskyddsutbildningar passar vårt företag på en pappersblock samt en bild på Isabell Liungman Bosaeus

”Hur vet jag vilka brandskyddsutbildningar som passar vårt företag? Vem ska gå dem och vilken nytta gör de i praktiken?”

Svar/

Det beror till stor del på verksamhetens storlek, vilka brandrisker som finns och vilken funktion du har i företaget. Rätt utbildning gör att du känner dig tryggare i din roll och förstår ditt ansvar, den ger dig förutsättningar att bygga upp och förvalta det systematiska brandskyddsarbetet och hjälper dig att förstå vilket behov av brandskydd det finns inom företaget.

Utbildningen Brandskyddskoordinator ger dig en bred introduktion till det systematiska brandskyddsarbetet och grunden för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag. Utbildningen passar de som har ansvar för brandskyddet inom de flesta organisationer. Det är vanligt att det finns en eller flera brandskyddskoordinatorer och brandskyddsledare utsedda inom en verksamhet. Utbildningen Brandskyddsledare vänder sig till alla typer av företag och organisationer. Den är fem veckor lång och det är vår bredaste och djupaste utbildning som gör deltagarna till företagets experter på brandskydd.

En viktig faktor att ta hänsyn till vid val av utbildning är vilka risker det finns inom verksamheten och vilka ytterligare kunskaper och fördjupningar inom olika områden dessa i så fall kan kräva. Ett bra brandskydd är till exempel viktigt inom industrin då även mindre bränder kan orsaka kostsamma produktionsstopp och störningar.

Den bransch du verkar inom kan också påverka vilken utbildningsinsats som är aktuell då det inom vissa branscher finns lagar, regler, föreskrifter, normer och standarder att ta hänsyn till. Det kan också finnas upphandlingskrav eller olika typer av branschpraxis. Exempel på branschspecifika utbildningar är Brandskydd på Vårdboende, ATEX, Brandskydd på byggarbetsplats och Praktisk restvärderäddning för museer. Dessa utbildningar vänder sig till en specifik målgrupp med särskilda behov inom sina respektive områden. Hotell är en annan typ av verksamhet som också ställer särskilda krav på kompetens och utbildning på både ansvariga och medarbetare.

För mindre företag kan det ibland räcka med att en person på arbetsplatsen har koll på risker som rör verksamheten eller lokaler och hur de ska hanteras på bästa sätt. Här kan det vara tillräckligt med en grundläggande brandskyddsutbildning eller en utbildning i systematiskt brandskyddsarbete.

Slutligen är det viktigt att fundera över vilken roll du har och hur ansvaret ser ut, vilken typ av lokaler det gäller liksom hur stödet från resten av organisationen ser ut. Många gånger går man en utbildning efter att ha tillträtt en ny roll för att skapa sig en god grund att stå på, alternativt få en djupare förståelse för brandskyddet inom ett visst område.

Isabell Liungman Bosaeus, projektledare, Utbildningsenheten

Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-02-26

Se även