Brandskyddsansvarig hotell

En skylt som säger hotell

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Den här utbildningen ger dig som ansvarar för brandskyddet inom hotellverksamhet de grundläggande kunskaper du behöver för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats. 

Vad lär du dig?

Du får lära dig om lagar och förordningar som påverkar brandskyddet, brandskydd i byggnader samt hur du kan organisera det systematiska brandskyddsarbetet enligt den så kallade SBA-cirkeln. Utbildningen uppfyller kraven enligt Norm för Brandskyddat hotell™ och är framtagen i samarbete med Visita (f.d. SHR).

Vad innehåller utbildningen?

  • Lagar och förordningar
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Vanliga brister inom hotellverksamhet  

För vem?

Dig som är hotellchef, säkerhetschef, brandskyddsansvarig eller fastighetsägare. 

Längd

1 dag (ca 8 timmar)

Format

Distansutbildning

Vill du att vi kommer ut på plats och genomför utbildningen hos er? Vi skräddarsyr gärna utbildningen utifrån era behov och förutsättningar. Kontakta oss på utbildning@brandskyddsforeningen.se eller telefon: 08-588 474 00.

Hämtar tillfällen