Brandskyddsansvarig Hotell

Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, levande ljus eller sängrökning. I värsta fall kan konsekvenserna leda till att människor omkommer.

Den här utbildningen genomförs endast som företagsanpassad. Kontakta oss för mer information och bokning.

Du har ansvaret. Det är utgångspunkten i all lagstiftning som har med brandskydd att göra. Alla i organisationen ska ha kunskap om hotellets brandskydd både för att förhindra bränder och för att göra rätt om det börjar brinna. Ett bra brandskydd består av både tekniska och organisatoriska lösningar och med enkla åtgärder kan du bygga en bra grund för ditt hotell.

Utbildningen uppfyller kraven enligt Norm för Brandskyddat hotell™ och är framtagen i samarbete med Visita (f.d. SHR).

Mål

Efter genomförd utbildning ska du ha fått förståelse och insikt i det du behöver veta för att verka som brandskyddsansvarig på hotell. Du ska kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad hotellverksamhet genom att planera, dokumentera och följa upp ditt brandskyddsarbete.

Innehåll

  • Brandförlopp
  • Ansvar och lagar
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandrisker
  • Utbildning
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Utrymning


Avsedd för

Dig som är hotellchef, säkerhetschef, brandskyddsansvarig eller fastighetsägare.

Längd

1 dag

Format

Företagsanpassad

Vill du att vi kommer ut på plats och genomför utbildningen hos er? Vi skräddarsyr gärna utbildningen utifrån er behov och förutsättningar. Kontakta oss på utbildning@brandskyddsforeningen.se eller telefon: 08-588 474 00.

Hämtar tillfällen