/ Brandsäkerhet / Hotell / Brandskyddat hotell

Brandskyddat hotell

En plingklocka i en reception och en receptionist

Certifikatet Brandskyddat Hotell® visar att hotellet uppfyller de lagkrav som ställs på brandskyddet.

När ett hotell/vandrarhem/pensionat har certifierats som Brandskyddat hotell® uppnår det kriterierna i Lagen om skydd mot olyckor samt Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentar om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar. Det betyder också att hotellet uppfyller vår norm.

Vad krävs för att bli Brandskyddat hotell®?

Grundkravet för att kunna certifieras som Brandskyddat hotell® är att det finns ett giltigt hotelltillstånd och att någon medarbetare har deltagit i utbildningen Brandskyddsansvarig på hotell. Utöver det består certifieringsnormen av totalt 65 punkter som ska vara uppfyllda.

De är indelade i fyra delar:

 • Ledning
 • Brandskyddsorganisation och utbildning
 • Kontroll och rutiner
 • Byggnadstekniskt brandskydd samt teknisk installation

För att bli certifierad sker en brandskyddsdiagnos i vilken man kontrollerar följande punkter: 

 • Brandskyddspolicy
 • Implementering av brandskyddsfrågor 
 • Dokumenterad brandskyddsorganisation
 • Brandfarlig vara
 • Befattningsbeskrivning för brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, anläggningsskötare samt föreståndare för brandfarlig vara.
 • Utbildning av personal
 • Dokumentation av brandrisker och åtgärd
 • Brandskyddsrutiner  
 • Besiktning av automatisk brandlarmanläggning, utrymningslarm och vattensprinkleranläggning
 • Elanläggningen
 • Rutiner för egenkontroll av brandskyddet. 
 • Det byggnadstekniska brandskyddet
 • Utrymning
Se även