/ Brandsäkerhet / Hotell / Brandskyddat hotell / Aktivt brandskyddsarbete

Aktivt brandskyddsarbete

För er som har ambitionen att certifiera er enligt normen Brandskyddat hotell® men har lite att arbete med innan ni är där finns "Aktivt brandskyddsarbete".

Att kunna hantera riskerna och ha ett bra förebyggande brandskyddsarbete behöver inte vara krångligt. Brandskyddsföreningen och Visita, Svensk besöksnäring (f.d. SHR) har tagit fram ett paket med brandskyddsstöd till hotell. Under perioden som hotellet har utmärkelsen Aktivt brandskyddsarbete får hotellet en skylt med märkningen Aktivt brandskyddsarbete. Hotellet har även rätt att använda sig av märkningen "Aktivt brandskyddsarbete" på sin hemsida och vid marknadsföring. Hotellet får även hjälp och stöd från experter med följande:

  • Brandskyddsdiagnos
  • Åtgärdslista
  • Årligt besök med hjälp att följa upp åtgärdslistan och översyn av brandskyddet
  • Telefonrådgivning
  • Hjälp med att hitta leverantörer av brandskyddsprodukter och tjänster
  • Möjlighet att få hjälp med Brandskyddsföreningens experter vid tillsyner och upphandlingar
     

Grunden för Aktivt brandskyddsarbete bygger på normen där man kan hitta kraven som ställs på hotell enligt lag. Aktivt brandskyddsarbete visar att hotellet arbetar för att uppnå kraven i normen.