/ Brandsäkerhet / Hotell / Brandskyddat hotell / Så blir ditt hotell certifierat

Så blir ditt hotell certifierat

Processen för att bli certifierad börjar med en brandskyddsanalys där vi undersöker hur väl hotellet uppfyller kraven för Brandskyddat hotell®.

Kontakta oss för att få en förteckning över de krav som ställs i certifieringsnormen. Det går att certifiera sig i två olika nivåer: Brandskyddat hotell® samt Väl brandskyddat hotell®.

Vi gör en inledande diagnos som ger ett tydligt besked om nivån på hotellets brandskydd. Hotellet förbinder sig inte till en certifiering när man beställer en inledande diagnos.

Handlingsplan eller certifiering

Om hotellet uppfyller kraven i normen kan hotellet bli certifierat. Annars görs en handlingsplan och hotellet får sex månader på sig att åtgärda de brister som finns. Certifieringen genomförs när kraven är uppfyllda och gäller sedan i tre år. Vid certifiering tilldelar vi hotellet en kontaktperson som följer upp brandskyddsarbetet varje år.

Om bedömningen är att sex månader inte räcker för att åtgärda bristerna finns möjligheten att i stället välja arbetsmodellen Aktivt brandskyddsarbete. Vi hjälper även här till med en handlingsplan.

Viktigt certifikat

När hotellet har uppfyllt normen utfärdas ett särskilt certifikat som gäller i tre år. Hotellet får även en skylt i trä samt klisterdekaler som kan anslås på synlig plats. Hotellet får använda sig av certifieringen och dess symboler i sin marknadsföring och kommer även att marknadsföras via Brandskyddsföreningens webbsida för Brandskyddat hotell.

Certifieringsnämnden består av representanter från Brandskyddsföreningen, Visita och försäkringsbranschen. Det är nämnden som tar beslut och fastställer regler för certifieringen.

Vad kostar det?

Inledande diagnos:  12.400 SEK

År 1                               6.000 SEK
År 2                               6.000 SEK
År 3                               6.000 SEK

Alla priser är per hotell och exklusive moms. Kostnader för eventuell uppföljning, besök och övrigt debiteras per timme samt utlägg för logi och resor. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.