/ Brandsäkerhet / Hotell / Brandskyddat hotell / Väl Brandskyddat Hotell

Väl Brandskyddat Hotell

Certifikatet Väl Brandskyddat Hotell® visar att hotellet har ett väl fungerande brandskyddsarbete som är väl implementerat i organisationen.

Förutom kraven för Brandskyddat Hotell® klarar hotell med certifikatet Väl Brandskyddat Hotell® också de högre kraven i certifieringen. I Väl Brandskyddat Hotell® ställs även högre krav på det byggnadstekniska brandskyddet. Bland annat så kontrolleras följande: 

  • Hårdare krav på brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollanter avseende utbildning och antal.
  • Hotellet ska ha dygnet runt bemanning
  • Egenkontroller ska utföras varje månad
  • Varje hotellgäst ska få en genomgång om brand och utrymning
  • Hotellet ska vara försett med vattensprinklersystem
  • All verksamhet som är knuten och ligger i anslutning till hotellet ska bedömas i enlighet med tillämpliga krav i normen. Detta avser till exempel restaurang, nattklubb, parkeringsgarage, avdelning för spa, gym, pool och liknande, butiker etc.