Digitala SBA-handboken

Bilden visar en man som läser SBA-handboken på en surfplatta

En brand kan få förödande konsekvenser både för dig och din arbetsplats. Den här handboken hjälper dig att systematiskt arbeta med brandskyddet.

Här får du steg för steg hjälp med att påbörja och underhålla ditt systematiska brandskyddsarbete. Du får verktygen så att du själv kan kontrollera brandskyddet. Alla typer av verksamheter, stora som små, har nytta av det här materialet.

Arbetar du som brandskyddsansvarig är handboken det bästa hjälpmedlet. Skydda dig, dina kollegor och din verksamhet mot brand.

Innehåll

  • Checklistor, till exempel drift- och underhållsinstruktioner.
  • Mallar i Word-format, till exempel brandskyddspolicy, brandskyddsregler och utbildningsplanering för personal.
  • Underlag för nulägesinventering och upprättande av handlingsplan.
  • Gränsdragningslista för ägare/nyttjanderättshavare.

Handboken finns även i pärmformat, läs mer och beställ här >

Abonnemangspriset gäller per år och användare. Abonnemanget gäller för ett år i taget. Därefter förlängs det automatiskt med ett år i taget om inte uppsägning sker tre månader innan avtalets utgång.

Mer information om produkten