Handbok SBA

En brand kan få förödande konsekvenser både för dig och din arbetsplats. Den här boken hjälper dig att systematiskt arbeta med brandskyddet.

Här får du steg för steg hjälp med att påbörja och underhålla ditt systematiska brandskyddsarbete. Du får verktygen så att du själv kan kontrollera brandskyddet. Alla typer av verksamheter, stora som små, har nytta av det här materialet.

Arbetar du som brandskyddsansvarig är handboken det bästa hjälpmedlet. Skydda dig, dina kollegor och din verksamhet mot brand.

Innehåll

  • Checklistor, till exempel drift- och underhållsinstruktioner.
  • Inloggning till Brandskyddsbanken där mallar i word-format, till exempel brandskyddspolicy, brandskyddsregler och utbildningsplanering för personal, är samlade.
  • Underlag för nulägesinventering och upprättande av handlingsplan.
  • Gränsdragningslista för ägare/nyttjanderättshavare.

Handboken finns även i digitalt format, läs mer och beställ här

Mer information om produkten