Praktisk restvärderäddning för museer

Kan du hantera och agera vid en katastrof i museet? Här är en träningsutbildning för dig som behöver kunna ta hand om kulturhistoriska föremålssamlingar i samband med brand-, vattenskador eller andra incidenter.

Den här utbildningen genomförs endast som företagsanpassad. Kontakta oss för mer information och bokning.

Utbildningen varvas med teoretiska och praktiska inslag med realistiska övningar. Du får möjlighet att möta andra som står inför samma frågor som du.

Mål

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för vikten av att planera, prioritera och organisera restvärderäddningsarbetet innan skadan inträffat. Du får även förståelse för räddningstjänstens organisation och arbete på skadeplats samt hur du ska agera praktiskt vid incidenter.

Innehåll:

 • Riskanalys
 • Katastrofplan samt restvärdeplan
 • Genomgång av olika roller vid katastrofer
 • Före under och efter - tidsaxel
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Räddningstjänstens roller
 • Riskbedömning
 • Säkerhet och hälsa
 • Stationsövningar praktiska genomgångar
 • Packa och hantera föremål
 • Genomgång av säkerhet för övningsfältet
 • scenarioövningar på övningsfält
 • Kriskommunikation + gruppuppgift presskonferens.
 • Hur arbetar vi vidare

Format

Företagsanpassad

Vill du att vi kommer ut på plats och genomför utbildningen hos er? Vi skräddarsyr gärna utbildningen utifrån era behov och förutsättningar. Kontakta Anna Slars på anna.slars@brandskyddsforeningen.se eller telefon 08-588 474 45.

Hämtar tillfällen