/ Säkra hemmet / Brandskydd i fritidshus

Brandskydd i fritidshus

Här finner du några enkla tips som hjälper dig att öka tryggheten för dig och dina nära.

Förutom de säkerhetsåtgärder du bör göra i din bostad finns några saker som är speciellt bra att tänka på när det gäller ditt fritidsboende.

Brandvarnare

Se till att ha fungerande brandvarnare. Efter längre bortavaro är det extra viktigt att testa så att alla brandvarnare fungerar. Testa den genom att trycka på testknappen. 

Släckredskap

För fritidshuset, liksom för bostäder i övrigt, rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg och en brandfilt. En pulversläckare är inte känslig för frysrisk, som till exempel vatten- och skumsläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3-7. 

Eldning inomhus

Har du eldstäder som kaminer, kakelugnar eller öppna spisar ska du se till att skorstenen är sotad. När du eldar i den öppna spisen, se till att det inte finns papper eller annat lättantändligt material runt den öppna spisen. En del ved sprätter gnistregn omkring sig som kan orsaka brand. Du bör ha ett spisgaller som skydd mot gnistor. Elda inte med mer bränsle än vad eldstaden är godkänd för. Läs mer på vår sida om eldstäder.

Eldning utomhus

Under våren kan det hända att du eldar gräs eller löv. Ta för vana att kontrollera med din kommun vilken brandriskprognos som gäller. Vid eldningsförbud får du inte elda. Om du ändå eldar kan du ställas till ansvar enligt 10 kap 3§ 1, lag (2003:778) om skydd mot olyckor. När du eldar bör du ha släckutrustning nära till hands. Innan du börjar bör du spola rikligt med vatten runt området för att inte branden ska sprida sig. Du bör även ha krattor och rakor till hands för att släcka med.

Elinstallationer

Tänk på att du som ägare ansvarar för elanläggningen och inkopplade elapparater. Installera jordfelsbrytare för högsta säkerhet. Om du använder el utomhus är en flyttbar jordfelsbrytare enkel att använda och en billig livförsäkring. En behörig elinstallatör kan kontrollera alla dina elinstallationer och hjälpa till vid nyinstallation.
För mer information beställ broschyren ”El i fritidshus” från Elsäkerhetsverket.