/ På fritiden / Fyrverkerier

Fyrverkerier

Fyrverkerier mot en mörk bakgrund

Fyrverkerier är kul och festligt om de hanteras på rätt sätt. Det finns över 1 000 godkända fyrverkeripjäser att välja bland, här är ett par goda råd hur du väljer och hanterar dem.

Val av fyrverkeripjäser

Köp godkända fyrverkerier på försäljningsställen som har tillstånd att sälja. Prata därför med din handlare och be att få titta i butikens produktkatalog. Ta reda på hur de olika pjäserna fungerar och välj effekter som passar din miljö. Använd inga hemmagjorda fyrverkerier. Modifiera inte heller pjäser, det kräver tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Åldersgräns

Åldersgränsen för att få köpa och använda fyrverkerier är 18 år. Att köpa för att sedan lämna över pjäser till någon under 18 år är brottsligt och kan jämföras med langning av alkohol.

Avfyrningsramper

 • En enkel ramp för småraketer gör du av en drickaback med tomglas. Ställ backen stadigt och stick ner raketernas pinnar i flaskorna. Kontrollera raketernas riktning och att alltsammans står stadigt. För större raketer gör du en avfyrningsramp av en sågbock som förses med öglor där raketpinnarna löper fritt. En aluminiumstege med hål i stegpinnarna som förankras med ett spännband kan också fungera som avfyrningsramp för större raketer med styrpinne. Observera att från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Läs mer hos MSB.
 • ”Solar” ska snurra fritt. Tänk på att gnistorna slungas långt. Sätt upp solen i brösthöjd eller högre. Instruktionen kan ange ett minimimått till mark, följ det i så fall.
 • ”Stjärnbomber”, ”Romerska ljus”, och ”Fontäner” grävs ner till en tredjedel i marken eller fästs vid en pinne som slås ner i marken. Pjäsens hela botten ska vila mot markytan. Detsamma gäller för batterifyrverkerier, så kallade ”fyrverkeritårtor”. De är också säkrare att tända, eftersom man får flera uppskjutna effekter vid tändning av en stubin. Vänta minst fem minuter innan du går fram till en raket som inte fungerar. Försök aldrig att tända den igen.
 • Använd ”tändrör” eller andra säkrare sätt att tända, det kan gå åt många tändstickor annars.

Nödraketer

Nödraketer får endast användas för att signalera att någon befinner sig i nöd.

Förbered dig

 • Var nykter. Alkohol och explosiva varor hör inte ihop.
 • Förbered ditt fyrverkeri i dagsljus.
 • Fundera innan avfyring var pjäsen kommer att hamna. Tänk på hur vinden blåser också.
 • Se till att nedfallande rester inte kan skada och orsaka brand.
 • Läs bruksanvisningarna noga.
 • Använd avfyrningsramp.
 • Skjut inte från balkonger.
 • Tänd bara på ursprungsstubinen, aldrig direkt på pjäsen eller en stubin som slocknat.
 • Luta dig aldrig över en fyrverkeripjäs som du försöker tända.

 

Se även