/ På fritiden / Fritidshus

Brandsäkra ditt fritidshus

En röd stuga på en tomt med buskar och blommor
Foto: Shutterstock

Brandvarnare, utrymningsplan och handbrandsläckare – glöm inte att brandsäkra ditt fritidshus så blir ledigheten tryggare. Här följer några goda råd för hur du går tillväga.

Brandvarnare

Det viktigaste du behöver tänka på när det handlar om brandsäkerheten är att du blir tidigt uppmärksammad på en brand även om du sover. Då hinner du släcka och i värsta fall utrymma innan läget blir kritiskt. Se till att ditt fritidshus har fungerande brandvarnare och att dessa är rätt placerade. Ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Den bör placeras i eller intill sovrummet så att du hör larmet när du sover. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum. 

Placera den nära köket, där det är vanligt att bränder börjar. Brandvarnaren ska vara CE-märkt och uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen.
Montera brandvarnaren i taket, enligt leverantörens anvisningar. Testa den genom att trycka på testknappen minst en gång i månaden samt efter längre bortavaro från fritidshuset. Läs mer om brandvarnare i bostäder

Utrymning

Det är viktigt att veta hur du snabbt och enkelt tar dig ut om det skulle börja brinna. Se till att brandvarnaren hörs ifrån alla sovrum och att det finns möjlighet att ta sig ut på ett enkelt sätt.

Släckredskap

För fritidshuset, liksom för bostäder i övrigt, rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kilo och en brandfilt. Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i en bostad, men även om brand skulle uppstå i en bil, båt eller husvagn. En pulversläckare är inte känslig för frysrisk, som till exempel vatten- och skumsläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3-7. Läs mer om handbrandsläckare

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl. Den ska helst vara i storleken 120x180 centimeter.

Var försiktig med öppen eld

Om du har tänt levande ljus, se till att släcka dem innan du lämnar rummet. Många bränder orsakas av kvarglömda ljus. Om du har eldstäder som kaminer, kakelugnar eller öppna spisar ska du se till att skorstenen är sotad. När du eldar i den öppna spisen, se till att det inte finns papper eller annat lättantändligt material runt den öppna spisen. En del ved sprätter gnistregn omkring sig som kan orsaka brand. Du bör ha ett spisgaller som skydd mot gnistor. Elda inte med mer bränsle än vad eldstaden är godkänd för.

Eldning utomhus

Under våren är det vanligt att elda gräs eller löv. Ta för vana att kontrollera med din kommun vilken brandriskprognos som gäller. Vid eldningsförbud får du inte elda. Om du gör det ändå kan du ställas till ansvar. När du eldar bör du ha släckutrustning nära till hands. Innan du börjar, spola rikligt med vatten runt området för att branden inte ska sprida sig. Ha även krattor och rakor till hands för att släcka med. Grillning innebär brandrisker. Läs mer om grillning

Elinstallationer

Tänk på att du som ägare ansvarar för elanläggningen och inkopplade elapparater. De måste underhållas för att vara säkra och fungera som avsett. Om du övertar äldre apparater eller armaturer, låt alltid en fackman kontrollera dem. Ta för vana att kontrollera sladdar, stick-proppar, uttag och strömbrytare regelbundet. Åtgärda fel omgående. Installera jordfelsbrytare för högsta säkerhet. Om du använder el utomhus är en flyttbar jordfelsbrytare enkel att använda och en billig livförsäkring. En behörig elinstallatör kan kontrollera alla dina elinstallationer och hjälpa till vid nyinstallation. För mer information, beställ broschyren ”El i fritidshus” från Elsäkerhetsverket. 

Larmning

Fritidshus ligger ofta utanför tätbebyggda orter, och räddningsresurser kan ha relativt lång framkörning. Kontrollera att du har täckning för mobiltelefonen och eventuellt alternativa sätt att larma samt att telefonen är laddad i händelse av att du måste kalla på ambulans, räddningstjänst eller polis.