/ På fritiden / Häststall

Brandskydd i häststall

En häst på en äng

Det finns många brandrisker i stall. Här följer några tips om hur du kan förebygga brand i stallet och vad du ska göra om det ändå börjar brinna.

Förebygg

Det går att förebygga bränder. Här är några förslag på
åtgärder:

 • Gör en insatsplan där det framgår vad som ska räddas. Det ger räddningstjänsten information om gårdens brandskydd.
 • Genomför en årlig brandövning för att kontrollera att alla vet vad de ska göra vid en brand.
 • Kontrollera att det finns brandsläckare och/eller brandslang och att de inte är blockerade.
 • Se till att du och hästarna känner till utrymningsvägarna.
 • Kontrollera att utrymningsvägarna hålls fria och att inga dörrar är blockerade.
 • Se till att grimmor och grimskaft alltid finns tillgängliga vid varje box eller spilta.
 • Se till att dörrar och luckor mellan stall och andra utrymmen hålls stängda.
 • Håll damm och spindelväv borta från kontakter och lampor.
 • Håll rent i foderrum och liknande för att minska förekomsten av möss och råttor som är en vanlig orsak till stallbränder.

Elinstallationer

Elinstallationer är en vanlig brandorsak. Förhindra brand genom att kontrollera följande:

 • Jordfelsbrytare har installerats på elanläggningen.
 • Alla lysrörsarmaturer är försedda med säkerhetsglimtändare.
 • Elledningar och belysning är placerade så att hästar inte kommer åt dem.
 • Endast elutrustning med lägst IP-klass 44 används.
 • Kaffebryggare och andra elapparater är avstängda när alla går hem.
 • Element eller andra värmekällor ska aldrig täckas över av kläder, täcken eller liknande.

Om det börjar brinna

Om det börjar brinna i stallet ska du:

 • Rädda de människor och djur som är i omedel bar fara. Ta ut hästar och andra djur på samma sätt som de alltid går ut ur stallet. Tänk på att hästar är vanedjur. Se till att de kommer in i en hage eller binds upp långt från stallet. Risken är stor att hästarna springer tillbaka in i stallet om de släpps lösa. Samtliga människor samlas vid stallets återsamlingsplats.
 • Larma. Ring 112 och larma räddningstjänsten. Meddela kortfattat var det brinner, om det finns instängda människor och djur och vem som ringer.
 • Släcka. En brand går enkelt att släcka i början, använd spolslangen eller en pulversläckare. En mindre brand kan kvävas med en yllefilt. Tänk på att syntetmaterial är olämpliga att använda eftersom de lätt kan brinna upp. Det bästa är att använda en brandfilt.

Mer information

Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK, ger ut rekommendationer för brandskydd i hästverksamhet

Hästnäringens Nationella Stiftelse tog 2008 fram skriften Hästhusesyn som behandlar brandskydd, yttre miljö, djurskydd och arbetsmiljö. Nu ingår detta i miljöhusesynen som kan laddas ner på miljohusesyn.nu

Se även