/ På fritiden / Bilvärmare

Bilvärmare

Snötäckt bil

Lägre bränsleförbrukning, isfria rutor och mindre skadliga utsläpp – en elektrisk bilvärmare gör nytta för både dig, bilen och miljön. Här är några goda råd för att olyckor och brand inte ska uppstå i samband med uppvärmningen.

Bättre för miljön, motorn och föraren

Det finns många fördelar med att använda bilvärmare, det vill säga motor- och kupévärmare. En varm motor ger mindre skadliga utsläpp och betydligt lägre bränsleförbrukning den första milen, eftersom motorn fungerar bäst när den är varm. Dessutom ger en varm bil snabbt is- och imfria rutor och högre komfort, vilket ökar förarens uppmärksamhet.

Gör så här

Bilvärmaren ska vara CE-märkt. Bilvärmaren och karossen ska vara skyddsjordade. Det är viktigt att monteringen görs av fackman enligt tillverkarens anvisningar. Bilvärmaren ska anslutas till ett fast installerat och skyddsjordat uttag i bilens omedelbara närhet. Sladden får inte dras ut genom fönster eller dörrar, inte heller på marken över trottoar eller gångbana. Idag är det krav på att uttag utomhus är skyddade av jordfelsbrytare men det rekommenderas att en jordfelsbrytare installeras även för äldre uttag. Kontrollera att jordfelsbrytaren är temperaturkompenserad för att klara kylan där du bor.

Tänk på

 • Du får aldrig lämna anslutningskabeln kvar i uttaget när bilen inte är ansluten. Risken finns annars att barn börjar leka med den och utsätts för strömgenomgång.
 • Anslutningskabeln ska inte heller sitta kvar, upplindad, på bilens utsida när du kör iväg. Stickproppen blir då utsatt för slask och salt och dess funktion försämras med risk för brand och personskada.
 • Anslutningskabeln till bilvärmaren får inte klämmas i bilfönstret eller i bildörren. Då finns det risk att bilen blir strömförande.

Förebygg genom kontroll

 • Kontrollera installationen av bilvärmaren med hänsyn till skador och slitage. Många av skadorna kan du själv kontrollera, men låt en fackman eller elinstallatör se över bilvärmaren om du är det minsta osäker.
 • Ta för vana att regelbundet kolla anslutningskabeln. Kontrollera att uttag och stickpropp inte är skadade. Ta inga risker, byt hellre ut dem.
 • Locket till intaget på bilen ska undersökas så det stänger och håller tätt när man tagit bort sladden. Om smuts, salt och slask kommer in i intaget och fel uppstår kan olyckan vara framme.
 • Låsningen ska fungera och lucka ska hållas låst till motorvärmarcentral.
 • Kontrollera jordfelsbrytaren med testknappen minst två gånger om året, varav en i början av säsongen.

Fler tips

 • Använd kopplingsur för att hushålla med strömmen. Det behövs inte längre inkopplingstid än 1,5–3 timmar, beroende på yttertemperatur.
 • Om jordfelsbrytaren löser ut vid inkoppling, signalerar den att det finns ett fel som ska åtgärdas omgående. Annars finns det risk för både person skador och brand.
 • Det är en fördel med individuella jordfelsbrytare. Det är lättare att hitta den felaktiga bilvärmaren och inga onödiga urkopplingar uppstår, eftersom fler bilvärmare tillsammans ”läcker ström” utan att det är något fel.
Se även