/ Så hjälper vi våra uppdragsgivare / Restvärderäddning – en värdefull partner för If:s framgångar

Restvärderäddning – en värdefull partner för If:s framgångar

Jenny Rudslätt
"Vi på If strävar efter att vara det mest omtänksamma försäkringsbolaget, och med RVR som vår förlängda arm på skadeplatsen kommer vi ett steg närmare det målet", säger Jenny Rudslätt, skadechef på If Skadeförsäkring.

Samarbetet mellan If Skadeförsäkring och Brandskyddsföreningen Restvärderäddning är avgörande för att uppnå If:s vision som det mest omtänksamma försäkringsbolaget. Restvärderäddning agerar som en sammanhållande länk vid olyckor för räddningstjänst, försäkringsbolag och deras kunder, och genom RVR:s expertis och snabba agerande kan både If och deras kunder dra nytta av ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar.Jenny Rudslätt, skadechef på If, har samarbetat med RVR under flera år och berättar om deras framgångsrika partnerskap:

– Genom vårt samarbete med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning kan vi ge våra kunder det bästa möjliga stödet. Deras expertis och snabba agerande i skadehanteringen, tillsammans med deras strävan att rädda så mycket som möjligt, gynnar inte bara oss och våra kunder utan också miljön.

Minskade kostnader och ökad trygghet

Samarbetet med RVR har både ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar. RVR är en värdefull partner som kan fatta välgrundade beslut för att rädda så mycket som möjligt och samtidigt ge stöd till både If och de drabbade.

– Vid exempelvis skyfall och översvämningar spelar snabba insatser en avgörande roll för att minska kostnaderna, något som restvärdeledare har stor kunskap och erfarenhet kring. En annan viktig aspekt är den sociala trygghet som restvärdeledare bidrar med; att ha en restvärdeledare på plats som kan samordna och svara på praktiska frågor är ovärderligt både för oss och de drabbade, säger Jenny och fortsätter:

– Under mina jourveckor är jag ofta i kontakt med RVR, och under hösten 2021 var jag på plats vid en brand i ett flerfamiljshus. Där imponerades jag av restvärdeledarens förmåga att vara en länk mellan räddningstjänsten och de drabbade. Han fungerade som projektledare och informerade mig om antalet drabbade kunder och deras status när jag anlände, vilket underlättade mitt arbete enormt.

Ett avgörande samarbete

Samarbetet mellan Brandskyddsföreningen och If är avgörande för att uppnå If:s vision och ambitioner. Utan det skulle If vara tvungna att ha en närmare relation med både räddningstjänsten och SOS Alarm, och ha personal utplacerade över hela Sverige.

– Vi på If strävar efter att vara det mest omtänksamma försäkringsbolaget, och med RVR som vår förlängda arm på skadeplatsen kommer vi ett steg närmare det målet, avslutar Jenny.

Se nästa:
"Länsförsäkringar och Restvärderäddning: Ett framgångsrikt samarbete för effektiv skadehantering">

Se även