/ Så hjälper vi våra uppdragsgivare / Så stöttar Restvärderäddning sina uppdragsgivare vid skadehantering

Så stöttar Restvärderäddning sina uppdragsgivare vid skadehantering

Elisabeth Fransén
Restvärderäddning stöttar vid exempelvis miljö- och oljeolyckor, samt hanterar trafik- och godsolyckor. På bilden syns Elisabeth Fransén, operativt ansvarig för Restvärderäddning.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har en viktig roll i att minimera konsekvenserna av olyckor genom att samordna resurser på ett sätt som tar hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Läs vidare om organisationens uppdragsgivare och hur de främjar en hållbar skadehantering.


Brandskyddsföreningen Restvärderäddning begränsar en skadas utbredning och därmed kostnaderna för sanering, återställning och återuppbyggnad. Effekterna blir att både samhällspåverkan, miljöpåverkan och det sociala lidandet minskar. På så sätt bidrar Restvärderäddning till en mer hållbar skadehantering – för alla inblandade.

John Aunapuu, chef för Restvärderäddning på Brandskyddsföreningen, förklarar att deras uppdrag börjar när räddningstjänsten har avslutat sitt akuta arbete.

– ​​Vi fungerar som en förlängd arm för våra uppdragsgivare och de drabbade, och arbetar för en hållbar skadehanteringskedja. Eftersom Restvärdeledare tidigt blir aktiverade i skadehanteringen sparar både försäkringsbolag och skadelidande tid och pengar, säger John och fortsätter:

– Vi fokuserar på att begränsa konsekvenserna av skadan, samordna kontakt med försäkringsbolag, och hjälpa de inblandade att gå tillbaka till vardagen, både verksamheter och privatpersoner.

Effektiv samordning vid skada

Restvärderäddning arbetar på uppdrag åt myndigheter, kommuner och de flesta försäkringsbolag. Restvärderäddning stöttar vid exempelvis miljö- och oljeolyckor, samt hanterar trafik- och godsolyckor. Elisabeth Fransén, operativt ansvarig, förklarar:

– Vi stöttar kommuner vid miljö- och oljeolyckor, såsom oljeutsläpp i sjöar och hav och miljöfarliga utsläpp som påverkar vattentäcktområde. Restvärdeledare kan stötta myndigheter för att hantera, kartlägga, och dokumentera situationen – genom exempelvis provtagning och rådgivning om relevanta och kostnadseffektiva åtgärder.

– Dessutom kan vi hantera konsekvenserna av trafikolyckor på kommunal väg, precis som vi gör på uppdrag åt Trafikverket på statlig väg och järnväg. Där arbetar vi bland annat med att se till framkomlighet, dokumentera skador och samordna resurser för att sanera vägområde och bärga fordon och gods, berättar Elisabeth.

– Vårt uppdrag är att göra skillnad. Genom samordning och effektivt arbete kan vi bidra till en sammanhållen skadehanteringskedja och därmed en hållbar framtid för samhället och vår miljö, avslutar John.

Se nästa:
"Restvärderäddning ger oss en viktig ekonomisk trygghet" >

Se även