/ Så hjälper vi våra uppdragsgivare / Länsförsäkringar och Restvärderäddning

Länsförsäkringar och Restvärderäddning: Ett framgångsrikt samarbete för effektiv skadehantering

Johanna Jendelid
Johanna Jendelid, Skadereglerare Byggskador på Länsförsäkringar Stockholm

En smidig hantering av olyckor och skador är avgörande för alla försäkringsbolag, något som Länsförsäkringar har uppnått tack vare deras samarbete med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR). Genom RVRs specialiserade och unika tjänster kan Länsförsäkringar erbjuda en hög kvalitet till sina kunder i de mest akuta situationerna.


Samarbetet ger Länsförsäkringar bland annat tillgång till de beslutsfattande miljöer som krävs för att agera snabbt och effektivt, vilket i sin tur skapar mervärde för både försäkringsbolaget och deras kunder. Johanna Jendelid, Skadereglerare Byggskador på Länsförsäkringar Stockholm, förklarar:

– RVR erbjuder en specialiserad och unik tjänst för den mest kritiska delen av vår kundkedja. Även om vi skulle anlita motsvarande kompetens skulle vi aldrig kunna leverera med samma kvalitet som RVR eftersom vi saknar tillgång till de beslutsfattande miljöer som akuta olyckssituationer innebär.

Fokus på människors trygghet och ekonomisk säkerhet

Oavsett om det är privatpersoner eller företag som drabbas av en skada är samarbetet mellan Länsförsäkringar och RVR lika värdefullt.

– För privatpersoner handlar det främst om restvärdeledarens förmåga att lindra chocken och skapa trygghet, vilket har ett enormt mänskligt värde. Det gäller också för företag, men där ligger även fokus på att säkra upp de ekonomiska aspekterna, så att verksamheten kan komma igång så snabbt som möjligt igen, säger Johanna och fortsätter:

– Vid större olyckor, såsom brand eller vattenskador, larmas en restvärdeledare från RVR ut till skadeplatsen för att hantera den akuta situationen. Restvärdeledaren kontaktar tidigt en beslutsfattare inom vår organisation för att ge information eller få godkännande på föreslagna lösningar. Vi har så stort förtroende för RVR att jag aldrig tvekat att acceptera ett förslag.

En ovärderlig länk

För Länsförsäkringar är RVR avgörande för att undvika förseningar och höga kostnader i hanteringen av skador. Det unika arbete som restvärdeledarna utför är en enorm vinst för alla inblandade, inte bara för försäkringsbolaget och de drabbade, utan även för samhället i stort.

– Genom samarbetet med RVR kan vi erbjuda våra kunder en oöverträffad service och trygghet i akuta situationer. RVR fungerar som en pålitlig sammanhållande länk som säkerställer snabb och effektiv skadehantering, och är en viktig del av att kunna erbjuda våra kunder det bästa möjliga stödet i svåra tider, avslutar Johanna.

Se nästa:
"Restvärderäddning och Dina Försäkringar: Ett trygghetsskapande samarbete" >

Se även