/ Så hjälper vi våra uppdragsgivare / “Restvärderäddning ger oss en viktig ekonomisk trygghet”

“Restvärderäddning ger oss en viktig ekonomisk trygghet”

Christer Hedberg kommer in genom en dörr
"Vi informerar våra kunder om vårt samarbete med RVR, vilket ger både oss och våra kunder en extra känsla av trygghet i att vi har de resurser som krävs för att hantera skadorna på bästa sätt", förklarar Christer Hedberg, skadechef på SRF.

Kommuner står inför många utmaningar när det gäller att säkerställa brandskyddet för sina fastigheter och skydda sina medborgare, och när en olycka väl inträffar är det viktigt att agera snabbt för att stoppa skadeförloppet och minimera konsekvenserna.


Restvärderäddning är en sammanhållande länk vid olyckor som sätter in åtgärder för att stoppa skadeförloppet och minimera konsekvenserna av en olycka. Genom att samarbeta med Restvärderäddning kan kommuner dra nytta av den expertisen och erfarenheten som krävs för att snabbt och effektivt hantera skador.

Med ett mångårigt samarbete med kommunägda försäkringsbolag som exempelvis Stockholmsregionens Försäkring SRF, har Brandskyddsföreningen blivit en oumbärlig partner vid större skador. Ett konkret exempel på hur samarbetet med Restvärderäddning sparade pengar och minskade skador är från en stor skolbrand i Tyresö förra året.

– Genom att gräva av en del av byggnaden kunde branden kontrolleras och en stor del av byggnaden räddas. I Tyresö bidrog det till att skolan och eleverna fick bättre förutsättningar att komma igång snabbare, och reaktionerna från allmänheten var positiva, berättar Dennis Larsson, skadereglerare på SRF som arbetat nära RVR i över 20 år.

– Våra kunder vill naturligtvis fortsätta sina verksamheter så snart som möjligt, och där spelar RVR en stor roll. Dessutom handlar det ofta om stora värden i form av skolfastigheter, kommunhus och hyresfastigheter med summor från 50-100 miljoner kronor som spelar in. På så sätt är RVR:s insatser oerhört värdefulla, både ur ekonomiska och sociala perspektiv, säger Christer Hedberg, skadechef på SRF.

Insatser som räddar stora värden

Genom att SRF har ett avtal med RVR som agerar som ett extra stöd ute på skadeplatsen kan skadeförloppet minimeras och återhämtningen ske så effektivt som möjligt.

– Restvärderäddning ger oss en viktig ekonomisk trygghet vid stora skador. Vi informerar våra kunder om vårt samarbete med RVR, vilket ger både oss och våra kunder en extra känsla av trygghet i att vi har de resurser som krävs för att hantera skadorna på bästa sätt, förklarar Christer.

– Restvärderäddning är vår förlängda arm på skadeplatsen. De har kompetens som inte vi har och ser ofta helheten på ett annat sätt än vi, så dom gör mycket nytta – både för oss, våra kunder, och våra kunders kunder, avslutar Dennis.

Se nästa:
"Miljöolyckor är dyrt för kommunen – Restvärderäddning kan hjälpa till" >

Se även