/ Så hjälper vi våra uppdragsgivare / Dina Försäkringar och Restvärderäddning

Restvärderäddning och Dina Försäkringar – ett trygghetsskapande samarbete

Gunilla Svensson, vd på Dina Försäkringar AB
Gunilla Svensson, vd på Dina Försäkringar AB

Dina Försäkringar är en grupp av kundägda försäkringsbolag som levererat trygghet åt sina kunder i över 250 år. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) är en viktig partner för Dina Försäkringar, där de agerar som en sammanhållande länk vid olyckor och representerar företaget. RVR fungerar som deras förlängda arm med mandat att snabbt vidta skadereducerande åtgärder när något skett.


Gunilla Svensson är vd på Dina Försäkring AB, hon menar att Dina Försäkringar alltid har hanterat den typen av händelser som kan leda till ett behov av restvärderäddning.

– Från vår sida är det en både kostnadsbegränsande och trygghetsskapande åtgärd. Genom att arbeta med RVR tar vi som bolag ansvar för helheten vid ett olyckstillfälle.

Minimerar skador och skänker trygghet

Bränder, trafik- och miljöolyckor samt vattenläckor kan få svåra följder för både människor, egendom och miljö. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning arbetar för att minimera materiella och ekonomiska konsekvenser men finns även på plats för att hjälpa människorna som drabbas. Restvärdeledarna ute i landet har dessutom god kontakt med brandbefäl där de verkar, och har en viktig lokalkännedom. 

Ken Westin jobbar som storskadechef på Dina Försäkring AB och menar att en representant på olycksplatsen i tidigt skede av händelsen underlättar för både försäkringsbolaget och försäkringstagaren:

– Restvärdeledarna ger oss en god möjlighet att vara på plats när en olycka skett och kunna erbjuda våra kunder trygghet. Det kan handla om att vi genom RVR är tillgängliga mitt i natten vid en brand eller en översvämning, och ge stöd till människor i nöd.

Ett stort värde för alla parter

Även vid större olyckor, såsom omfattande skogsbränder, innebär samarbetet med RVR att en restvärdeledare kallas ut för att hantera den akuta situationen, minimera materiella och ekonomiska risker och ge stöd till de som drabbats. Deras arbete är av stort värde för alla parter – för Dina Försäkringar, för försäkringstagare och för samhället i stort.

– Vårt erbjudande till kunderna är att vara på plats för att minimera skador när en olycka har skett – vilket vi kan göra tillsammans med RVR. Om vi inte hade haft ett samarbete hade vi behövt organisera oss annorlunda för att kunna erbjuda våra försäkringstagare samma trygghet och expertis i akuta situationer, avslutar Gunilla.

Se nästa:
"Restvärderäddning och Folksam – ett samarbete som gör stor skillnad när det är akut" >

Se även