Årsmöte 2020

Brandskyddsföreningen Södermanlands årsmöte genomfördes vid Grinda utanför Malmköping den 12 maj. Möjlighet fanns att medverka på mötet digitalt. Fyra medlemmar medverka på plats och en medlem medverkade på distans. Därutöver ytterligare fem personer från styrelsen.

Sedvanliga mötesförhandlingar genomfördes och nämnas kan att det förslag till stadgeändring som föreslagits godkändes enhälligt.

Till ordförande ytterligare ett år valdes sittande ordförande Stefan Ekholm och Conny Eriksson som avböjt omval ersattes med ett nyval av Martin Englund.

Här hittar du protokollet >