Om oss – Brandskyddsföreningen Skåne

Brandskyddsföreningen Skåne är en regional ideell förening som tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige har till uppgift att inom Skåne län verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd.

Brandskyddsföreningen Skåne ska utöver samarbete med Brandskyddsföreningen Sverige och övriga regionala ideella brandskyddsföreningar samarbeta med kommunal räddningstjänst samt med intressenter för såväl näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer inom Skåne. Föreningen ska bedriva information, utbildning, övningar och andra aktiviteter som främjar föreningens mål.

Medlemskap

Föreningen har aktiva och stödjande medlemmar. Föreningens aktiva medlemmar utgörs normalt av försäkringsbolag, organisationer, institutioner, myndigheter, verk, företag, landsting, kommuner och samfälligheter som är verksamma inom föreningens geografiska område. Aktiv medlem i Brandskyddsföreningen Skåne är även aktiv medlem i Brandskyddsföreningen Sverige. Stödjande medlem är enskild person eller person i enmansföretag som erlagt stadgad, årlig medlemsavgift. Aktiva och stödjande medlemmar antas och registreras av Brandskyddsföreningen Sverige.

Medlemsavgifter

Företag betalar en medlemsavgift på 630 kr + en serviceavgift på 995 kr* = 1 625 kr/år. Klicka här för att bli medlem

Stödjande medlemmar betalar endast en medlemsavgift på 630 kr/år.
Klicka här för att bli stödjande medlem

Medlemsförmåner

Som medlem i Brandskyddsföreningen får du, förutom en prenumeration på tidningen BrandSäkert (Brandskyddsföreningens tidning som utkommer med 6 nummer per år), vårt digitala nyhetsbrev samt 10 procents rabatt på våra utbildningar och produkter. Du får även tillgång till vår rådgivningstjänst där våra brandsäkerhetsexperter bistår dig i brandskyddsfrågor.

Medlemmar blir inbjudna till utbildningar och seminarier och ett medlemskap i Brandskyddsföreningen innebär också att du blir medlem i den regionala föreningen där du/ditt företag är hemmahörande med tillgång till din regionala förenings utbud av frukostseminarier, föreläsningar, träffar med mera. 

* = Avdragsgill kostnad
** = Enskild person kan också bli medlem i Brandskyddsföreningen. I medlemsavgiften ingår endast prenumeration på tidningen BrandSäkert. Inga rabatter på Brandskyddsföreningens utbildningar, rådgivningstjänster eller förlagsprodukter ges.