Om oss – Brandskyddsföreningen Skåne

Brandskyddsföreningen Skåne är en lokal ideell förening som tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige har till uppgift att inom Skåne län verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd.

Brandskyddsföreningen Skåne ska utöver samarbete med Brandskyddsföreningen Sverige och övriga lokala ideella brandskyddsföreningar samarbeta med kommunal räddningstjänst samt med intressenter för såväl näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer inom Skåne. Föreningen ska bedriva information, utbildning, övningar och andra aktiviteter som främjar föreningens mål.

Medlemskap

Föreningen har aktiva och stödjande medlemmar. Föreningens aktiva medlemmar utgörs normalt av försäkringsbolag, organisationer, institutioner, myndigheter, verk, företag, landsting, kommuner och samfälligheter som är verksamma inom föreningens geografiska område. Aktiv medlem i Brandskyddsföreningen Skåne är även aktiv medlem i Brandskyddsföreningen Sverige. Stödjande medlem är enskild person eller person i enmansföretag som erlagt stadgad, årlig medlemsavgift. Aktiva och stödjande medlemmar antas och registreras av Brandskyddsföreningen Sverige.

Medlemsavgifter

Information om medlemsavgiften samt hur man blir medlem hittar du här.

Medlemsförmåner

Som medlem i Brandskyddsföreningen är du med och brandsäkrar Sverige.  Vi är en allmännyttig ideell förening med visionen om ett brandsäkrare Sverige. Vårt uppdrag är att göra samhällsnytta genom att utveckla och sprida kunskap som förebygger och minskar påverkan av bränder.

Förutom att stödja vårt arbete för ett brandsäkrare Sverige får du som medlem bland annat inbjudningar till seminarier/webbinarier med möjlighet till nätverkande, abonnemang på Brandskyddsguiden, prenumeration på vår tidning BrandSäkert.
Alla förmåner hittar du här.