/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Skåne / Om oss / Digital workshop om individanpassat brandskydd

Digital workshop om individanpassat brandskydd

Merparten av alla dödsbränder inträffar i hemmet. Olyckorna hade i många fall kunnat förhindras genom olika åtgärder men för att nå dit krävs både samverkan mellan samhällets olika aktörer och förståelse för vilka åtgärder som gör mest nytta för olika samhällsgrupper.

I oktober 2020 genomfördes en digital workshop på temat Individanpassat brandskydd tillsammans med AG Skåne Förebyggande. Se de inspelade föreläsningarna här!

Hur kan vi minska antalet omkomna i bränder?

Det omkommer ca 100 personer i bränder i Sverige varje år. Dessa olyckor kan förebyggas på olika sätt, men sätten varierar mellan olika samhällsgrupper såväl som åldersgrupper. Marcus Runefors berättar om sin forskning och ger exempel på olika åtgärder som kan minska antalet omkomna i bränder.

Med Marcus Runefors, Universitetsadjunkt vid Avdelningen för BrandteknikSe filmen på Youtube

Pilotprojekt kring individanpassat brandskydd i Örkelljunga Kommun

2019 genomfördes ett pilotprojekt kring individanpassat brandskydd i Örkelljunga kommun. Projektet innebar samverkan mellan räddningstjänst och hemtjänst och resulterade i såväl ett system för kontroll av enskilda individers brandskydd samt exempel på åtgärder som kan bli aktuella i de fall brandskyddsnivån bedömts som bristfällig. Dennis Borg presenterar projektets genomförande, från start till nuläge.

Med Dennis Borg, Brandinspektör, RSNVSe filmen på Youtube