Stipendium

Stipendie, Brandskyddsföreningen Skåne

Maximalt 0,25 basbelopp avsätts årligen i budget för utdelning av stipendie eller belöning.

Stipendiets syfte är att bidra till engagemang och utveckling av skydds- och säkerhetsfrågor som ligger i linje med Brandskyddsföreningen vision och mål.

Stipendiet kan sökas av enskild person, grupp eller organisation, alternativt utses av styrelsen för Brandskyddsföreningen Skåne.

Behörig för erhållande av stipendiet är person, grupp eller organisation som:

  • Har gjort eller planerar att göra en olycksförebyggande insats (kampanj, utbildning, information eller liknande) som bidrar till ett säkrare Skåne.
  • Vill eller har utvecklat metoder, produkter eller tjänster som bidrar till ett säkrare Skåne.
  • Bidragit till en ökad samverkan mellan relevanta aktörer för ett säkrare Skåne.
  • Söker stöd för personlig kompetensutveckling med särskild inriktning på brandskydd.

Stipendiat ska lämna redogörelse om styrelsen så beslutar.

Stipendiet företrädesvis lämnas ut i samband med skånsk brandskyddsdag.

Stipendiet inte på något sätt ersätter utmärkelse för rådigt ingripande till allmänheten.

Ovanstående riktlinjer är beslutade av Styrelsen för Brandskyddsföreningen Skåne den 6 februari 2018.

Frågor kan lämnas av Charlotte Cederlund, charlotte.cederlund@lbfskane.se. Ansökan ska skickas till Rosie Strand på kansliet, rosie.strand@kristianstad.se.

Ann Ohlsson, Styrelseordförande