Stipendium

Stipendie, Brandskyddsföreningen Skåne

Maximalt 0,25 basbelopp avsätts årligen i budget för utdelning av stipendie eller belöning.

Behörig för erhållande av stipendie eller belöning är person från försäkringsbolag, räddningstjänst samt medlemsföretag i Skåne. För att vara behörig ska personen ha gjort en berömlig olycksförebyggande insats till gagn för föreningens verksamhet eller söker bidrag för utveckling inom det olycksförebyggande området.

Stipendiet kan sökas av enskild person, eller personer, alternativt utses av Brandskyddsföreningen Skåne.

Stipendiat ska lämna redogörelse om styrelsen så beslutar.

Stipendiet lämnas företrädesvis ut i samband med Skånsk brandskyddsdag.

Stipendiet ersätter inte på något sätt utmärkelse för rådigt ingripande till allmänheten.

Frågor kan lämnas av Per Björkman, per.bjorkman@rsyd.se. Ansökan ska skickas till Rosie Alvarsson på kansliet, rosie.strand@kristianstad.se.

Tomas Bergkvist, styrelseordförande