Skånsk Brandskyddsdag

Vi tackar för i år!

Världen är i ständig förändring och det skapar nya utmaningar för våra
räddningstjänster. Det säkerhetspolitiska läget ställer krav på hur Sveriges totalförsvar ska utformas. Klimatet förändras och det leder till nya risker för samhället så som intensiva regn och värmeböljor. Mitt i förändringarna står räddningstjänsterna som ska vara en del av det civila försvaret, möta nya utmaningar till följd av förändrat klimat och hantera komplexa olyckor i samverkan med andra aktörer. Skånsk Brandskyddsdag 2019 har fokus på krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

Ta del av föreläsarnas presentationer här:

AG Skåne.pdf

Andreas Schneider.pdf

Camilla Palmér.pdf

Claes-Håkan Carlsson.pdf

Magnus Wallin.pdf

Martin Axelsson.pdf

Ulrika Lindmark.pdf