/ Vägledning inför hembesöket

Vägledning inför hembesöket

Hembesök Bas är ett verktyg för att samla in information om hur brandskyddet ser ut i bostaden och vilken förmåga den boende har när det gäller att agera vid brand.

Hembesök – steg för steg
Att planera, genomföra och följa upp.

Klicka här för att komma till vägledningen

   

Att kommunicera brandskydd
Syftet med den här vägledningen är att den ska inspirera och stödja arbetet på lokal nivå så att fler riktade kommunikationsinsatser startas upp och blir genomförda. 

Klicka här för att komma till vägledningen