/ Vad är KUB Hembesök?

Vad är KUB Hembesök?

Kub Hembesök är att verktyg för att samla in information från de hembesök som räddningstjänsten och andra organisationer genomför runt om i landet.

Informationen samlas i ett datalager som används för statistik, planering och underlag för bidrag.

KUB Hembesök består av tre delar:


1. Formulär

Formuläret fylls i på en surfplatta eller mobil direkt vid hembesöket. Det är allt som behövs göras för att ett hembesök ska bli registrerat.

Titta på formuläret? Här finns en demoversion som du kan titta på och prova

Det går även att använda andra verktyg än KUB Hembesök för att registrera hembesök.

2. Datalager

Formuläret laddas automatiskt in i datalagret. I datalagret samlas information om alla hembesök som görs i landet. Informationen används lokalt av räddningstjänsterna för redovisning och planering men även regionalt och nationellt av myndigheter som MSB, länsstyrelser, institutioner och andra som arbetar med samhällsskydd och forskning. Informationen används dessutom av Brandskyddsföreningen som underlag för de bidrag som delas ut för genomförda hembesök.

Datalagret administreras av Räddningstjänsterna och Brandskyddsföreningen med administrationssidor som ger till ger tillgång till organisationens egna data.

3. Statistik och underlag

Informationen i datalagret visas på en karta för att åskådliggöra brandskydd och arbetet med hembesöken. Det går även att hämta ut information, både sammanställd och på detaljnivå.

Titta på statistiken? Här hittar du statistiksidan där du kan söka och titta på alla registrerade hembesök