/ Filmer och informationsmaterial

Filmer och informationsmaterial

Nedan hittar du filmer att visa och information att dela ut vid hembesöket.

  

Släck brand i kastrull med lock
Se filmen

 

Släck brand i kastrull med brandfilt
Se filmen

 

Brand i olja – släck aldrig med vatten
Se filmen

  Test av brandvarnare
Se filmen
 

Släck med brandsläckare
Se filmen

 

      

Skydda dig mot brand hemma
Information på lätt svenska om brandskydd i bostäder. Faktabladet tar upp hur du minskar brandrisker och vilket brandskydd du bör ha hemma. Du lär dig också hur du ska agera om branden bryter ut och vikten av att stänga in branden och stanna i lägenheten om trapphuset är fyllt med rök. Ladda ner faktabladet

 

Informationsblad
Dela ut information till de personer som inte är hemma vid ditt besök med information hur de kan skydda sig mot bränder i sin bostad. Ladda ner bladet