/ Statistik

Statistik

I KUB-Hembesöks statistik- och kartfunktion kan du direkt se var hembesöken genomförts och få indikatorer på brandskyddet i de besökta bostäderna.

Klicka här för att komma till statistik- och kartfunktionen

Informationen blir tillgänglig så snart en enskild registrering i formuläret sparats. Det går lätt att zooma in och ut i kartan för att studera ett visst geografiskt område och ett tidsintervall.

I sökfunktionen kan Du ange på vilken detaljnivå du vill se informationen och hur detaljerat du kan zooma. På nivån Postnummer och SCB-rutnät ser du information om brandskyddet, exempelvis hur många bostäder som har brandvarnare osv.

SCB-rutnät delar in Sverige i rutor. I tätort är de 250x250 meter, annars 1x1 kilometer.

Väljer man att se enskilda Hembesök får man ingen information om hembesöken, bara platsen. Detta för att inte röja personuppgifter.

Det går att ta ut en Sammanställning av det urval av hembesök man gjort, antingen som en pdf på en sida eller som Excel-fil. Dessutom kan man exportera en datafil med alla hembesök som ingår i det urval man gjort och ser på kartan. Hembesöken är då avidentifierade.

Vid lanseringen i maj 2017 finns data från Räddningstjänsten Syd och från pilotförsök i Räddningstjänsten Östra Götaland.