/ Att använda KUB Hembesök

Att använda KUB Hembesök

Det är lätt att använda KUB hembesök. Formuläret ligger som en app på surfplattan när du är ute och gör hembesök.

Ladda ner formuläret (på stationen)

Öppna administrationssidorna (https://admin.kub-hembesok.se) på den mobila enheten (exempelvis iPad eller mobil) som ska användas vid hembesöken.

Logga in med de uppgifter du fått från Brandskyddsföreningen.

Välj Formuläret i menyn så det öppnas. Spara som bokmärke eller ännu hellre på hemskärmen, så blir det en appikon som man startar med nästa gång).

Godkänn att formuläret får hämta GPS-position när formuläret fylls i.

Nu går det att öppna och registrera hembesök även om internet saknas på plats.

Registrera hembesök (på plats)

Öppna formuläret på mobila enheten. Har du sparat formuläret på hemskärmen enl ovan är det bara att klicka på appikonen. På en surfplatta som iPad fungerar formuläret bäst i stående format, då skymmer tangentbordet minst.

Om du får frågan: Godkänn att formuläret får hämta GPS-position när formuläret fylls i.

Fyll i svaren och tryck på Submit/Skicka för att sända svaren till Datalagret. Svaret lagras tillfälligt i mobila enheten tills det finns Internet-koppling.

Statistik

Öppna administrationssidorna på den mobila enheten (exempelvis iPad eller mobil) som ska användas vid hembesöken.

Logga in med de uppgifter du fått från Brandskyddsföreningen.

Välj Statistik i menyn så öppnas kartbilden.

När du öppnar statistiken på detta sätt får du med valet Mitt område. Kryssar du i Mitt område får du statisk för ditt område (exvis din räddningstjänst) utan att behöva ange några andra filter.

Ta ut en sammanställning över gjorda hembesök genom att välja Sammanställning pdf och trycka på Hämta fil. Om du valt Mitt område skrivs namnet på ditt område (exempelvis ”Räddningstjänsten Östra Götaland”) ut på sammanställningen.

Bidragsunderlag

Öppna administrationssidorna på den mobila enheten (exempelvis iPad eller mobil) som ska användas vid hembesöken.

Logga in med de uppgifter du fått från Brandskyddsföreningen.

Välj Bidragsunderlag i menyn så visas de bidragsunderlag som Brandskyddsföreningen registrerat på din räddningstjänst.