/ Eltermografering

Eltermografering

Person utför eltermografering

Elektrifieringen i samhället ökar och energiomställningen går snabbt. Utvecklingen skapar möjligheter – men bidrar också till nya brandrisker. Med hjälp av eltermografering kan brandriskerna upptäckas och elimineras.

Varje år gör räddningstjänsten 1800 utryckningar på grund av elrelaterade bränder, enligt en rapport från Elsäkerhetsverket. Förutom dödsfall och skador leder bränderna till stora kostnader för samhället.

Eltermografering

Termografering är en beröringsfri metod som används för att mäta temperaturdifferenser i till exempel elektriska installationer. Defekter och överbelastning kan orsaka överhettning eller kortslutning som kan leda till brand och produktionsavbrott. Tidig upptäckt av sådana fel med hjälp av modern termografiutrustning kan bidra till att spara människoliv och egendomsvärde. Modern termografiutrustning är ett hjälpmedel för att upptäcka och eliminera heta områden i elektrisk utrustning och kretsar. Mätningen och kontrollen bör utföras av en certifierad termograför som har verifierad kunskap och utrustning för att korrekt genomföra termograferingen.

Certifiering

Som utbildad termograför finns möjlighet till certifiering enligt SBF 1031:3 Norm Termograför elanläggning. SBF 1031:3 Norm Termograför elanläggning omfattar krav för personer (termograförer) som utför termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokalisera möjliga defekter.

Certifieringen erbjuds idag av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering). Läs mer på SBCS webbsida om hur certifieringen går till

Se även