/ Nyheter / Intresset för eltermografering ökar

Intresset för eltermografering ökar

Händer som håller i ett verktyg för eltermografering

Elektrifieringen i samhället ökar och energiomställningen går snabbt. Utvecklingen skapar möjligheter – men bidrar också till nya brandrisker. Detta har bland annat lett till att man uppmärksammat området eltermografering mer och under 2022 har allt fler visat intresse och certifierat sig mot Brandskyddsföreningens SBF 1031 Norm termograför elanläggning.

Syftet med termografering är att hitta onormala varmgångar i en elanläggning och genom regelbundna brandkontroller kan man tidigt hitta fel och på så vis reducera antalet driftstopp och elbränder. Mätningen och kontrollen utförs av en certifierad termograför som har dokumenterad kunskap för att korrekt genomföra termograferingen.

År 2019 gjorde Brandskyddsföreningen en översyn av Normen för eltermografering. Innehållet reviderades och certifieringen delades in i tre olika klasser med olika krav på teoretiska och praktiska erfarenheter. Två klasser gäller högspänning, medan man i den tredje klassen certifierar sig mot lågspänning. I och med denna förändring kan betydligt fler personer certifiera sig mot normen och intresset har ökat. Under 2022 tillkom 15 certifierade och totalt finns nu 41 certifierade termograförer, en ökning med 57 procent.

– Vi mäter regelbundet antalet certifikat inom olika områden och det som för närvarande ökar mest är SBF 1031 certifierade eltermograförer. Det är kul att det finns ett så stort intresse för att kunna visa dokumenterad kunskap inom området, säger Joakim Jonsson, expert el, Brandskyddsföreningen.

Vill du lära dig mer om eltermografering? Läs mer och anmäl dig till vår utbildning Eltermografering >


Publicerad: 2023-03-09

Se även