Brandskyddsledare

Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd och kan ta ett helhetsansvar för brandskyddet! Utbildningen är den mest omfattande i sitt slag.

Om utbildningen

Brandskyddsledare är en utbildning med bredd och djup för dig som behöver en mer omfattande brandteknisk kunskap och en djupdykning i de organisatoriska frågorna. I rollen som Brandskyddsledare förväntas du ha koll på allt från ledarskap, brandförlopp, lagar, normer, och regelverk till riskhantering och byggnadstekniskt brandskydd.

Utbildningen är den mest omfattande i sitt slag och innefattar totalt fem veckor lärarledd undervisning. Utbildningen bygger på ett aktivt lärande där teori varvas med praktik. Vi arbetar med case som kopplar till verkligheten för att ger deltagarna möjlighet att omsätta sina nyförvärvade kunskaper och förstå hur de kan användas. Nätverkande och erfarenhetsutbyte är en viktig del av behållningen.

Brandskyddsledarutbildningen består av fem block och är uppdelad i två delar:

 • Del 1, Fire Safety Technical Cycle, block 1–3
 • Del 2, Fire Safety Management Cycle, block 4–5

Läs mer om blockens inriktningar >

Vad innehåller utbildningen?

Del 1

Fire Safety Technical Cycle består av tre veckoblock som fokuserar på det brandtekniska området. Examinationen utgörs av ett skriftligt prov efter block 3.

Innehåller bland annat:

 • Introduktion
 • Introduktion i systematiskt brandskyddsarbete
 • Lagar och regler
 • Brandkunskap
 • Brandsläckningsteknik
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Larm- och släckanläggningar
 • Riskhantering med riskanalys

Del 2

Fire Saftey Management Cycle har en organisatorisk inriktning och består av två veckoblock. Mellan block 4 och 5 ingår ett projektarbete som ska dokumenteras skriftligt och presenteras muntligt i block 5. Vad projektarbetet handlar om bestäms av dig, din arbetsgivare och din handledare på utbildningen.

Innehåller bland annat:

 • Systematiskt brandskyddsarbete med fokus på organisation
 • Ansvarsfrågor
 • Försäkringar
 • Insatsplanering
 • Krisledning och mediahantering
 • Projektledning
 • Revisionsmetodik
 • Redovisning av projektarbete

 

Jag vill ha mer information om utbildningen!

kontakta mig

 

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildning och examination kunna fungera som intern eller extern expert i brandskydd för ett företag eller en organisation.

Efter del 1, Fire Safety Technical Cycle, block 1–3 ska du kunna:

 • Ansvara för släck- och larminstallationer
 • Ansvara för underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet
 • Medverka i verksamhetens riskhanteringsarbete

Efter del 2, Fire Safety Management Cycle, block 4–5 ska du kunna:

 • Organisera och planera brandskyddsarbetet
 • Planera, genomföra och ansvara för brandskyddsutbildning
 • Medverka i företagets krisledning
 • Utföra internrevision av brandskyddsarbetet

För vem?

Utbildningen passar dig som på djupet vill lära dig att förstå, bygga upp och förvalta det systematiska brandskyddsarbetet, samt få en mer ingående kunskap inom olika områden som ger dig ökad förståelse och verktyg för att hantera de utmaningar som en Brandskyddsledare står inför.

Utbildningen passar dig som:

 • Ska ta ansvar för det byggnadstekniska eller systematiska brandskyddet i en verksamhet
 • Fungerar som expert/rådgivare i brandskyddsarbetet för organisationer och företag
 • Är riskingenjör/underwriter på försäkringsbolag
 • Är brandskyddskonsult

Förkunskaper

Del 1, block 1–3: Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel att ha kompetens om de specifika risker som finns i just din verksamhet, till exempel brandfarliga varor och Heta Arbeten. Har du arbetat i räddningstjänsten och har dokumenterad brandutbildning är det inte säkert att du behöver delta i alla delar av block 1.

Del 2, block 4–5: För att delta på den här utbildningen förutsätts att du har förkunskaper om det tekniska brandskyddet och riskhantering.

Certifiering

CFPA Fire Safety Technical Cycle och CFPA Fire Safety Management Cycle.

Du måste genomgå hela utbildningen för att bli diplomerad Brandskyddsledare. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa.

Kursledare

Ansvarig sakkunnig för utbildningen är Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Under veckorna kommer ett tiotal kursledare att hålla i olika pass. Alla våra kursledare är experter inom sina områden och noga utvalda efter kompetens och bakgrund.

Datum och plats

Utbildningen genomförs under fem veckor, perioden september 2020 till maj 2021.

Block 1: 28 september–2 oktober 2020, Distans
Block 2: 23–27 november 2020, Distans
Block 3: 1–5 februari 2021, Distans
Block 4: 22–26 mars 2021, Distans
Block 5: 17–21 maj 2021, Stockholm

Datum inför uppstarten hösten 2021 kommer att läggas ut inom kort.

Längd

Utbildningen sträcker sig över två terminer och är uppdelat på fem veckoblock. Sammanlagt är det 200 utbildningstimmar. Mellan veckoblocken krävs visst eget arbete.

Format

Distans/Klassrum

Pris

Pris per block: 28 600 SEK exklusive moms

Pris för hela utbildningen, fem block: 143 000 SEK exklusive moms

Pris för del 1, block 1–3: 85 800 SEK exklusive moms

Pris för del 2, block 4–5: 57 200 SEK exklusive moms

 

Jag är intresserad av utbildningen, men vill ha mer information!

Gör en intresseanmälan

Hämtar tillfällen