/ Om utbildningen / Blockens innehåll / Block 5: Revision och förvaltning av brandskydd över tid

Block 5: Revision och förvaltning av brandskydd över tid

En skylt för mötesplats och byggnader i bakgrunden

Att förvalta sitt brandskydd så att de håller över tid är en viktig uppgift. Under denna utbildning går vi igenom vad du som ska axla det övergripande brandskyddsansvaret behöver känna till om brandskydd i integrerade ledningssystem, revision av flertalet olika brandskyddsanläggningar samt brandskydd vid om- och nybyggnation.

Om utbildningen

Under Brandskyddsledarutbildningens allra sista block kompletterar vi med kunskaper inom ledningssystem, revision samt brandskydd vid om- och nybyggnation. En viktig del av utbildningen är också examination av Brandskyddsledare Fire Safety Management Cycle (block 4-5) vilket sker genom redovisningar av individuellt genomförda projektarbeten. Genom redovisningarna delar utbildningens deltagare viktiga insikter och lärdomar inom brandskydd med varandra. Avslutningsvis genomför vi en workshop med fokus på att utveckla insikter och lärdomar kopplat till ledarskap och gruppdynamik.

Vad lär du dig?

 • Fördjupad förståelse för vad ett ledningssystem är och hur det systematiska brandskyddsarbetet kan integreras i detta.
 • Hur regler, normer och standarder hänger ihop med besiktning.
 • Vilka regler som gäller samt hur besiktning av brandskyddsanläggningar går till.
 • Hur du säkerställer ett skäligt brandskydd vid om- och nybyggnation
 • Hur en tillsyn går till och vad du behöver tänka på
 • Metoder för att bli en bättre ledare och skapa engagemang

Vad innehåller utbildningen?

 • Brandskydd i integrerade ledningssystem
 • Normer regler och standarder i förhållande till besiktning
 • Elrevision
 • Upphandling av brandskydd
 • Tillsyn
 • Brandskyddsledarens roll i byggprocessen
 • Brandskydd under byggtid
 • Brand- och olycksutredning
 • Ledarskap och gruppdynamik

För vem?

Dig som har ett övergripande eller strategiskt brandskyddsansvar eller av andra orsaker har behov av fördjupade kunskaper inom brandskydd.

Förkunskaper

Brandskyddsledare Block 4: Fördjupning i organisatoriskt brandskydd

Certifiering

CFPA Fire Safety Management Cycle erhålles efter genomfört och godkänt projektarbete som redovisats såväl skriftligen som muntligen.

Längd

5 dagar

Format

Hybridutbildning, välj om du vill delta i klassrum eller på distans, alternativt en kombination av dessa. Observera att de två sista dagarna genomförs på en kursgård i Stockholmsområdet.

Pris

32 940 kr exkl moms

Se även