/ Så hjälper vi våra uppdragsgivare / Skydda, rädda, återställa: målet med akut restvärderäddning

Skydda, rädda, återställa: målet med akut restvärderäddningBrandskyddsföreningen Restvärderäddning samarbetar med myndigheter, företag och försäkringsbolag i Sverige för att minimera de materiella och ekonomiska följderna av exempelvis bränder, trafikolyckor och vattenläckor.

Arbetet med restvärderäddning påbörjas oftast i samband med, eller i direkt anslutning till, räddningsinsatsen där räddningstjänsten på uppdrag av Brandskyddsföreningen Restvärderäddning utför insatser med restvärderäddning. Sven-Erik Pedersen är planerare för Räddningstjänsten Storgöteborgs medlemskommuner:

– Under en pågående restvärdeinsats sker en löpande dialog mellan räddningsledaren och restvärdeledaren för att kunna rädda så mycket värden som möjligt. Det är också viktigt att stötta skadelidande för att de så snabbt som möjligt ska kunna återgå till vardagen.

Räddningstjänsten utför den mest akuta restvärderäddningen

Det viktigaste i den akuta fasen av restvärderäddning beror på vad för typ av olycka det handlar om – och hur olycksplatsen ser ut. Vid en brand handlar akut restvärderäddning i första hand om att förhindra rökspridning till angränsande utrymmen. Men även uppsugning av släckvatten, täckning och flytt av tillhörigheter.

– Vid en bil- eller tågolycka gäller det att få bort fordon samt rensa vägen från bildelar och eventuella vätskor. I en sådan situation måste vi få igång trafikflödet så fort som möjligt, då ett stopp på de stora lederna kostar samhället mycket pengar. En annan viktig punkt är naturligtvis att förhindra följdolyckor, säger Sven-Erik.

Vid vattenskador inriktar sig akut restvärderäddning på att flytta bort och skydda inventarier från att skadas, liksom att pumpa, suga eller avleda bort vatten för att begränsa skadorna.

– Restvärdeledaren har ofta en bakgrund inom räddningstjänsten, och en vana av att arbeta på skadeplats eller i stab. Det leder till att arbetet på olycksplatsen, räddnings- och restvärdeledare emellan, sker i gott samförstånd och att den skadelidande får det omhändertagande den behöver.

Ett nära och viktigt samarbete – före, under och efter olyckan

Restvärdeledarna inom Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har ett nära samarbete med räddningsledare inom räddningstjänsten både före, under och efter olyckan. Utöver det gemensamma operativa arbetet utbildar även restvärdeledarna personalen inom räddningstjänsten för att öka kunskapen om RVR.

– De utbildningsinsatser vi har hos oss på räddningstjänsten Storgöteborg inom restvärderäddning ger räddningsledaren en ökad förståelse för ett effektivt restvärdearbete i samverkan med restvärdeledaren, vilket i slutändan leder till minskade kostnader för samhället, individen och försäkringsbolagen.

Se även