/ Så hjälper vi våra uppdragsgivare / Folksam och Restvärderäddning

Restvärderäddning och Folksam – ett samarbete som gör stor skillnad när det är akutBrandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) kan snabbt vidta åtgärder för att minska skador vid en olycka och agerar som uppdragsgivarens representant på plats. För Folksam, ett av Sveriges största försäkringsbolag, innebär samarbetet med RVR att kunderna inte lämnas ensamma i den akuta fasen av en olycka.

Tom Forsman är byggskadechef på Folksam och menar att själva omhändertagandet är det viktigaste i samarbetet med RVR, men han slår även ett slag för de ekonomiska fördelarna med att kunna rädda egendom i ett tidigt skede:

– När en kund drabbas av en brand är det en stor fördel för oss att RVR kan vara tidigt på plats, dels för att vara vår representant – men även för att kunna hjälpa med de mest akuta frågorna. Du kanske har vaknat mitt i natten av att huset brinner och hinner inte få med dig mer än mobiltelefonen. I det skedet är det väldigt viktigt att få stöd.

Tidigt på plats och kan vidta åtgärder

RVR:s Restvärdeledare har lång erfarenhet från räddningstjänsten och finns utspridda över hela landet – tillgängliga dygnet runt. De arbetar för att minska materiella och ekonomiska konsekvenser av olyckor men även för att hjälpa drabbade att så snart som möjligt kunna återgå till sin vardag. Genom sin roll och sitt goda kontaktnät kan de snabbt vidta åtgärder vid en olycka.

– Det är i den mest akuta fasen som RVR gör störst skillnad för oss. De har dygnet-runt-öppen jour samt ett gediget kontaktnät, dessutom har de god kontakt med räddningstjänsten och kan snabbt vidta åtgärder för att rädda egendom vid bränder, översvämningar eller andra olyckor, säger Tom och berättar vidare:

– Om en brand sker mitt på dagen kan kunden kontakta oss på Folksam för akuta åtgärder. Vi ordnar snabbt med saneringsföretag och eventuellt tillfälligt boende. Under nattetid är det väldigt bra för oss att RVR kan vara på plats och vara vår representant, men de kan kontaktas både dag och natt för att samarbeta med vår bakjour och vidta nödvändiga åtgärder.

Det främsta värdet är att kunder inte lämnas ensamma

Arbetet med restvärderäddning sker i direkt anslutning till en räddningsinsats, där räddningstjänsten genom avtal utför det mest akuta restvärdearbetet och en restvärdeledare tar vid i arbetet när det handlar om större skador.

– Att våra kunder inte lämnas ensamma i den mest akuta fasen av en olycka, det är det främsta värdet med RVR för oss, avslutar Tom.

Se nästa:
"Skydda, rädda, återställa: målet med akut restvärderäddning" >

Se även