/ Restvärdeuppdrag i Biskopstorps herrgård

På restvärdeuppdrag i Biskopstorps herrgård

Följ med på ett spännande restvärdeuppdrag tillsammans med restvärdeledare Tina Nordlund och konservatorn Anna Bronzoni Catellani.

2 augusti 2019 börjar det brinna i Biskopstorps herrgård i Halland. Restvärdeledare Tina Nordlund kallas snabbt till platsen eftersom det finns konst, antikviteter och gamla värdefulla möbler i huset. Tack vare ett nära samarbete med räddningstjänst och konservator Anna Bronzoni Catellani kan ett flertal konstföremål räddas.

Natten mot den 2 augusti – räddningstjänsten larmas

Natten mellan torsdag och fredag, den 2 augusti, larmas räddningstjänsten till Biskopstorps herrgård i Kvibille, av ett tidningsbud som upptäckt branden. När räddningstjänsten anländer sätter de byggnaden under övertryck och gör utvändiga och invändiga släckinsatser.

rvr2beskuren.png

Klockan 05.00 - Räddningstjänsten kontaktar restvärdeledare

Strax innan klockan 05.00 på morgonen kontaktas Tina Nordlund, restvärdeledare, av räddningstjänsten eftersom herrgården innehåller mycket konst, antikviteter och gamla värdefulla möbler. Räddningsledaren lyckas inte nå ägarna. Av olika anledningar bedömer man att fastigheten, som är från 1700-talet, sannolikt är oförsäkrad.

Över telefon diskuterar Tina Nordlund och räddningsledaren möjliga åtgärder. De kommer överens om att räddningstjänsten ska bära ut så mycket konst och möbler som möjligt för att rädda dessa från ytterligare värme, samt försöka få kontakt med ägaren och få klarhet i försäkringsfrågan.

- Jag gör en eftersökning hos försäkringsbolaget som visar att det finns en mindre försäkring för lösöre. Vid klockan 08.00 kommer ägaren till platsen och bekräftar att fastigheten sannolikt är oförsäkrad. Trots det besluta räddningsledaren att fortsatta med restvärderäddningen, säger Tina Nordlund. 

rvr4beskuren.png

Fredagsmorgon - Restvärdeledare anländer till herrgården

Tidigt på fredagsmorgonen åker Tina Nordlund ut till brandplatsen där Räddningstjänsten gjort ett stort jobb med att bära ut konst och möbler. Föremålen har ställts på olika ställen utomhus. På väggarna i huset finns tydliga märken av sot efter att räddningstjänsten burit ut tavlorna.

- Efter dialog med ägarna kontaktar jag konservator Anna Bronzoni Catellani för att samråda om bästa omhändertagande av tavlorna. Anna rekommenderar transport till ateljén i Stockholm för att omedelbart påbörja saneringsarbetet, säger Tina Nordlund.

Flyttbil beställs till platsen och ägaren väljer ut 18 tavlor och vissa konstföremål som paketeras och skickas iväg till konservator Anna Bronzoni Catellani i Stockholm.

rvr6beskuren.png

Restvärdearbetet fortsätter hela fredagen

De möbler och tavlor som inte skickas iväg till Stockholm ställs i närliggande byggnader.

- Olika förrådsbyggnader kring herrgården får fungera som tillfällig förvaring av sot- och fuktskadad konst och möbler. I garaget där de dyrbaraste tavlorna och möblerna placeras installeras ett tillfälligt larm, säger Tina Nordlund.

En värdefull vinkällare har klarat sig undan brandskador. Innehållet forslas bort av ägarna på egen hand.

rvr9beskuren.jpg

Eldhärjat bibliotek utom räddning

- I herrgården fanns ett värdefullt bibliotek med böcker från 1600- och 1700-talet som tyvärr inte gick att rädda. Det var där branden härjat som mest och polisen spärrade av biblioteket för teknisk undersökning, säger Tina Nordlund.


rvr11beskuren.png

Fredagskväll - Tina Nordlund avslutar restvärdeinsatsen

Över 50 konstverk bärs ut av räddningstjänsten från herrgården. Endast 18 tavlor skickas för sanering hos konservator Anna Bronzoni Catellani.

- Eftersom försäkringen var kraftigt underdimensionerad och inte täckte sanering av all konst hos konservator blev restvärdeinsatsen tyvärr mindre än önskvärd, säger Tina Nordlund.

rvr12beskuren.jpg

Fredag klockan 23.30 - saneringsarbetet påbörjas

Drygt ett dygn efter att branden utbröt tar Anna Bronzoni Catellani emot de restvärderäddade 18 konstverken i sin ateljé i Stockholm. Det akuta räddningsarbetet med att fuktsanera konstverken påbörjas direkt och pågår in på morgontimmarna.

- Målningar från 1600-, 1700- och 1800-talet var täckta med ett tjockt lager av sot. På flera konstverk fanns det spår av fukt och fuktblinderingar i fernissan, säger Anna Bronzoni Catellani.

På grund av närhet till värmen kan en del målningar inte räddas. Bland annat två viktiga konstverk från 1600-talet varav en troligen målad av hovkonstnären David Klöcker Ehrenstrahl.

- Tavlan föreställde en dam som håller en ananas, en exotisk frukt som precis kommit till Sverige. Bildytan på konstverket var förkolnad vilket är en oåterkallelig process, säger Anna Bronzoni Catellani.

rvr15beskuren.png

Tidskrävande saneringsarbete ger utdelning

Centimeter för centimeter tas sotet bor från konstverkens fram- och baksida. Bilden ovan visar ett pågående arbete med att ta bort sotbeläggning från en målning från 1700-talet.

- Tack vare en tidig restvärdeinsats kunde 16 av de 18 målningarna räddas inför framtiden En fantastisk samling som förts fram till dagen i flera hundra år och som kommer att kunna finnas till för framtida generationer också, säger Anna Bronzoni Catellani.

Orsaken till branden är fortfarande okänd.