Egensotning

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den enskilde möjlighet att utföra egensotning om kommunen medger det. För att du ska få dispens för egensotning måste du ha godkända teoretiska kunskaper, samt en godkänd brandskyddskontroll av den egna anläggningen där ett praktiskt prov genomförs.

Nu kan du gå en kurs i egensotning som täcker in de teoretiska kunskaperna.Brandskyddsföreningen Örebro län genomför kurser i egensotning i samarbete med Örebrosotar´n AB.

Målsättning

Ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.

Innehåll

  • Styrande lagar och förordningar
  • Anläggningskunskap
  • Förbränningskunskap
  • Sotningsteknik
  • Brandrisk
  • Säkerhet på tak
  • Redovisning
     

Målgrupp

De personer som vill ha behörighet för att kunna sota själva.