Brandsäkert hem Örebro

Över 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. Brandsäkert hem-konceptet räddar liv. Konceptet Brandsäkert hem är uttalat av Brandskyddsföreningen som standard för brandsäkerhet i boende. I Brandsäkert hem finns ett antal kriterier för att uppnå denna standard och en av dessa är utbildning. Utbildningen är kostnadsfri.

Målsättning

Ge ökad kunskap om brandrisker i hemmet och åtgärder för att kunna förebygga dessa. Ge information om hur utrustningen som ingår i Brandsäkert hem ska användas och underhållas.

Innehåll

På utbildningen går ni igenom brandrisker, byggnadens inbyggda brandskydd, de ingående produkternas funktioner och hur man ska bete sig vid utrymning. Ni lär er också hur räddningstjänsten larmas och vad som händer när de kommer fram till brandplatsen.  Efter genomförd utbildning ska du ha fått de kunskaper som du behöver för att kunna agera på rätt sätt om det börjar brinna i din bostad. Praktiska moment ingår också.

Målgrupp

Vi välkomnar alla över 10 år
 

Utbildningen bokas hos oss på Brandskyddsföreningen Örebro län