Kombinerad HLR + LABC

När en olycka inträffar står man oftast ensam. Kanske är man först på plats eller långt ifrån civilisationen. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. De första minuterna efter en olycka kan alltså vara avgörande för hur stora chanser den skadade har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Det är därför av stor betydelse att man kan organisera och handla på en olycksplats. Kunskaper om Första hjälpen och HLR, hjärt- och Lungräddning kan rädda liv.

Målsättning

Deltagaren ska efter utbildningen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren lär sig vad man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulansen kommer och säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra HLR, Hjärt- lungräddning, stabilt sidoläge och alarmering. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.

Omfattning

4 timmar teori och praktik 

Övrigt

Utbildningen leds av instruktör från Räddningstjänsten, vilken är ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska i utryckningstjänst med mångårig erfarenhet av utbildning i sjukvård.

Förkunskap

Ingen