D-HLR

Varje år dör ca 10 000 personer i hjärtstopp. Kunskaper i Hjärt- lungräddning (HLR) kan bidra till att många personer kan räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med relativt enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun mot mun- metoden och hjärtkompressioner tills dess att ytterligare hjälp finns att få. Vissa verksamheter gör att extra kunskaper kan behövas. Därför finns en påbyggnadsutbildning i D-HLR.

Målsättning

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering. Deltagaren får i den här utbildningen fördjupade kunskaper i hur man agerar med en halvautomatisk defibrillator vid hjärtstopp. Under utbildningen genomförs flera olika praktiska scenarioövningar för att vara väl förtrogen med olika typer av olyckstillbud.

Omfattning

4 timmar teori och praktik.
För att få gå utbildningen krävs att du inom 6 månader har gått utbildning i HLR. Möjlighet finns även att gå HLR och D-HLR samma dag. 

Förkunskap

Gått en kurs i HLR, Hjärt- & Lungräddning

Övrigt

Utbildningen leds av instruktör från Räddningstjänsten, vilken är ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska i utryckningstjänst med mångårig erfarenhet av utbildning i sjukvård.