HLR-AED

Varje år dör runt 10 000 personer i hjärtstopp. Kunskaper i Hjärt- lungräddning (HLR) kan bidra till att många personer kan räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med relativt enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun mot mun- metoden och hjärtkompressioner tills dess att ytterligare hjälp finns att få.

Målsättning

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering. Deltagaren ska också ha fått grundläggande kunskap om hur man agerar med en hjärtstartare. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis. Utbildningen kan kompletteras med Första hjälpen (L-ABC).

Omfattning

3 timmar teori och praktik

Övrigt

Utbildningen leds av instruktör från Räddningstjänsten, vilken är ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska i utryckningstjänst med mångårig erfarenhet av utbildning i sjukvård.