/ Nyheter / Brandskyddsföreningen börjar med distansutbildningar

Brandskyddsföreningen börjar med distansutbildningar

Brandskyddsföreningen gör det möjligt att kompetensutveckla sig på distans. "Smittspridningen av covid-19 påverkar oss alla. Samtidigt har vi ett viktigt samhällsuppdrag i att brandsäkra Sverige och ge våra kunder den kunskap de behöver. Något vi kan göra nu", säger Isabell Liungman Bosaeus, chef för Produktion på Brandskyddsföreningen.

Ni har arbetat intensivt i mars med att ställa om till distansutbildningar. Hur känns det att vara igång?

– Det är naturligtvis väldigt roligt att vi kan fortsätta erbjuda våra kunder brandsäker kunskap under pågående smittspridning av covid-19. Vi smygstartade redan i mars och kör nu flera distansutbildningar i april och maj.

Kommer alla utbildningar att hållas på distans?

– Vi har vissa utbildningar, som Brandskyddskoordinator och Brandskyddsledare, som vi just nu inte kan genomföra som distansutbildning. De utbildningarna flyttar vi istället till i höst. Men vi tittar på hur vi ska kunna genomföra dom i andra format på sikt. Vi kommer förmodligen att erbjuda delar eller hela utbildningen på distans, men med ett annat upplägg där man till exempel kan dela upp utbildningen över tid.

Varför ställer ni om till distansutbildningar?

– Smittspridningen av covid-19 gör att vi befinner oss i en extraordinär situation. Samtidigt har vi ett viktigt samhällsuppdrag i att brandsäkra Sverige och ge våra kunder den kunskap och kompetensutveckling som de behöver. Det här är ett arbete som har påbörjats redan innan smittspridningen av covid-19 men som nu påskyndats av den.

– Som kund hos Brandskyddsföreningen har man olika behov kopplade till risker, normer, regelverk och andra faktorer som är relevanta i en specifik yrkesroll. Att gå en utbildning hos oss innebär ofta en viktig validering av kunskap och utveckling professionellt, detta behov vill vi möta och tillgodose och vi ser därför ett stort behov av att snabbt ställa om till distansutbildning.

Redan i januari påbörjade ni en översyn av vissa av era utbildningar. Kan du berätta om det arbetet?

– Vi vill möta våra kunder och deras behov. Att digitalisera utbildningar kan vara en lösning på en del frågor och utmaningar, men det kan även handla om att se över innehåll och upplägg. Därför har vi under 2020 påbörjat ett arbete med att se över den metodik och pedagogik som används i våra utbildningar – allt för att kunna erbjuda våra kursdeltagare utbildningar med hög kvalité.

Vilka utbildningar hålls som distansutbildningar?

– Vi började redan i mars med Instruktörsutbildning Heta arbeten®. Nu fortsätter vi med Brandfarlig vara grund, Systematiskt brandskyddsarbete, MTO, Krisledning samt Lås och utrymningsvägar. Det kan bli fler utbildningar längre fram. Så håll koll på vår sida för distansutbildningar

Vilka fördelar ser du för era kursdeltagare som går distansutbildningar?

– En fördel med distansutbildning är att man får tillgång till kunskap utan att behöva resa. Dessutom sparar man tid och miljö samtidigt som kostnader minskar för mat och logi. Detta gör att vi förhoppningsvis kan tillgodose behov ute i landet hos de som vill gå en utbildning hos oss. – Sen vill jag lyfta möjligheten till självstudier och potentialen i att fördjupa sig inom ett specifikt område som blir tydligare då vi förser deltagarna med länkar och annat matnyttigt i stor utsträckning.

 

Publicerad 2020-04-16

Se även