MTO-analys

Det är lätt att skylla på tekniken om något går snett, men det är oftast i bristande samspel mellan människa, teknik och organisation som olyckor uppstår. Att förstå och ta hänsyn till detta är en viktig del i säkerhetsarbetet.

På vår utbildning MTO-analys får du lära dig metoder för att hitta brister i din verksamhet, innan olyckan inträffar.

Vad lär du dig?

Du ska ha förståelse för de händelsekedjor som leder fram till en olycka. Du ska kunna använda de verktyg du får för att hitta brister i verksamheten både efter en händelse och i förebyggande syfte.

Vad innehåller utbildningen?

  • MTO-perspektivet i säkerhetsarbetet/säkerhetskultur
  • Exempel från verkligheten
  • Kunskap om mänskligt beteende
  • Metodik för MTO-analys
  • Egen MTO-analys

För vem?

Dig som jobbar med att förhindra bränder och andra olyckor i företag och organisationer.

Format

Distans

Längd

1 dag

 

Denna utbildning ingår i vår stora utbildning Brandskyddsledare.

Hämtar tillfällen