MTO-analys

Det är lätt att skylla på tekniken om något går snett, men det är oftast i bristande samspel mellan människa, teknik och organisation som olyckor uppstår. Att förstå och ta hänsyn till detta är en viktig del i säkerhetsarbetet.

Om utbildningen

På utbildningen MTO-analys får du lära dig metoder för att hitta brister i din verksamhet, innan olyckan inträffar.

Vad lär du dig?

Du får förståelse för de händelsekedjor som leder fram till en olycka. Du kommer även kunna använda de verktyg du får för att hitta brister i verksamheten både efter en händelse och i förebyggande syfte. Kunna genomföra en MTO-analys på egen hand.

Vad innehåller utbildningen?

  • MTO-perspektivet i säkerhetsarbetet/säkerhetskultur
  • Exempel från verkligheten
  • Kunskap om mänskligt beteende
  • Metodik för MTO-analys

För vem?

Dig som arbetar med att förhindra bränder och andra olyckor i företag och organisationer.

Format

Distans

Längd

1 dag

Utbildningen är en del av Brandskyddsledare (Block 4: Organisatoriskt brandskydd).

Hämtar tillfällen