/ Individanpassat brandskydd

Individanpassat brandskydd

Allt mer forskning pekar på en och samma slutsats, nämligen att de flesta av dem som omkommer i bränder är äldre, ofta över 80 år.

Det är inte hos dem det brinner oftast, men det är de som drabbas hårdast när olyckan är framme. Orsakerna är flera, men i många fall finns det enkla lösningar för att ge äldre en chans att överleva även om de drabbas av brand.

Allt fler kommuner vill ge äldre möjlighet att bo kvar hemma istället för att flytta till särskilda boenden. Att bo kvar i ett älskat hus eller en lägenhet är en trygghet för den som blivit gammal – men utan rätt brandskydd är tryggheten inget mer än en illusion.

Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkrare Sverige – för alla. Vi vill ha ett samhälle där ingen människa omkommer i brand. Därför vill vi att alla kommuner ska erbjuda ett individanpassat brandskydd. Vi vet att det går att lösa problemet att äldre omkommer i bränder och att lösningen inte behöver vara särskilt svår eller kostsam.

Vad kan du som politiker göra?

Få kommuner har idag med brandskyddet i biståndsbedömningen, trots att det finns bra och ofta enkla lösningar som effektivt kan ge äldre ett individanpassat brandskydd. Vi vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd. Läs mer

Vad kan du som arbetar inom socialtjänsten göra?

 

Socialtjänsten har ofta kunskap om en äldre har ett visst riskbeteende, det vill säga han/hon röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böcker med mera. Biståndsbedömarna har stor erfarenhet och rutin av att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom samverkan och en öppen dialog mellan socialtjänsten och räddningstjänsten skulle äldre kunna ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma. Läs mer

Vad kan du som är anhörig göra?


Om man vet med sig att den anhörige har ett riskbeteende, det vill säga hon/han röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böcker etc, så kan man vara extra uppmärksam på vilket brandskydd som finns i boendet. Viktigt är också att underrätta hemtjänsten om situationen så att de eventuellt kan utöka sina besök, eller vidta andra åtgärder. Läs mer

Vad kan du som arbetar inom hemtjänsten göra?

Om man vet med sig att någon av de man besöker regelbundet har ett eventuellt riskbeteende, det vill säga de röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böcker, så kan man vara extra uppmärksam på vilket brandskydd som finns i boendet. Om den boende är rörlig kanske hen kan hantera en 2-kilos brandsläckare i händelse av brand? Om en brand tidigare inträffat i bostaden kan man också upprätta en dialog med räddningstjänsten för en höjd beredskap. Läs mer

Se även